Aktualności

Czym jest badanie odporności na włamanie?

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 stawia jako jedno z wymagań obiektów budowlanych „Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność […]

Kaskadowanie ITT

Udostępnianie badań wstępnych typu przez stronę trzecią. Warunki i wymagania.   Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) […]

Obowiązki dystrybutorów

„dystrybutor – oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia […]

Zakładowa Kontrola Produkcji, wsparcie

Współpraca z naszym laboratorium ma na celu zapewnienie stałego wsparcia producentowi w zakresie prawidłowego udostępniania okien i drzwi do sprzedaży i eksploatacji. […]

Verified by MonsterInsights