Artykuły


ZKP
Listopad 22, 2016

Kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz do roku!

Badania kontrolne okien i drzwi – częstotliwość badań kontrolnych. Norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.   Wielu producentów, którzy wykonali badania wstępne typu (ITT) nie wykonuje później regularnych badań kontrolnych gotowego wyrobu. Z kolei producenci posługujący się badaniami typu, np. od systemodawcy[…]
Zobacz więcej

Kwiecień 8, 2016

Okno jednodzielne – odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211

Okno jednodzielne (jednoskrzydłowe lub stałe szklenie) z definicji nie posiada słupków poziomych lub pionowych, rozdzielających powierzchnie przezierne lub nieprzezierne.  Skoro takie okno nie posiada słupka (elementu statycznego), czy można zadeklarować klasę odporności na obciążenie wiatrem i w jaki sposób to zrobić? Jeśli konstrukcja[…]
Zobacz więcej

Styczeń 13, 2015

Kaskadowanie ITT

Udostępnianie badań wstępnych typu przez stronę trzecią. Warunki i wymagania.   Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) Nr 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011r. oraz zgodnie z normą wyrobu dla okien i drzwi zewnętrznych PN-EN 14351-1+A1+2010 producent stolarki okienno-drzwiowej (zwany komplementatorem)[…]
Zobacz więcej

Styczeń 13, 2015

Obowiązki dystrybutorów

„dystrybutor – oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku” cytat z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów[…]
Zobacz więcej

Styczeń 1, 2015

Zakładowa Kontrola Produkcji, wsparcie

Współpraca z naszym laboratorium ma na celu zapewnienie stałego wsparcia producentowi w zakresie prawidłowego udostępniania okien i drzwi do sprzedaży i eksploatacji. Inspekcje Zakładowej Kontroli Produkcji dotyczą fizycznych obszarów produkcji wraz z kontrolą badań bieżących, a także badań kontrolnych gotowego wyrobu oraz prawidłowego jej udokumentowania poprzez[…]
Zobacz więcej

Maj 29, 2014

Deklaracja właściwości użytkowych – zmiany w przepisach

Nowelizacja rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR) W lutym 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały następujące dokumenty: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji[…]
Zobacz więcej

Czerwiec 27, 2013

Od 1 lipca 2013 – Deklaracja właściwości użytkowych!

Od 1 lipca 2011 nowe obowiązki producentów. Deklaracja właściwości użytkowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Zachęcamy do lektury! mobilny eBiuletyn wydanie[…]
Zobacz więcej