Artykuły

okna do badań - przygotowanie
Listopad 14, 2019

Jak przygotować okna do badań laboratoryjnych?

Badania wstępne typu (ITT), badania do Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) w zakresie: – przepuszczalność powietrza wg PN-EN 1026, – wodoszczelność wg PN-EN 1027, – odporność na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12211, Zgodnie z wymaganiami norm badawczych okno do badań laboratoryjnych powinno być zamocowane[…]
Zobacz więcej

Maj 22, 2018

SimplaFaktor – nowoczesne narzędzie dla producenta okien

SimplaFaktor.pl to wsparcie jakości dla producenta okien. Jedyny na rynku autorski program wspierający skutecznie kontrolę jakości produkcji oraz pozwalający na tworzenie niezbędnej dokumentacji towarzyszącej wyrobowi. SimplaFaktor został stworzony przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. Głównym celem programu jest wsparcie[…]
Zobacz więcej

Maj 17, 2018

Czym jest badanie odporności na włamanie?

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 stawia jako jedno z wymagań obiektów budowlanych „Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów budowlanych”, a w tym dokładniej o nie stwarzaniu ryzyka szkód, między innymi w wyniku włamania. Czym są okna i drzwi, nie do końca trafnie nazywane, „antywłamaniowymi”? Wyroby[…]
Zobacz więcej


ZKP
Listopad 22, 2016

Kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz do roku!

Badania kontrolne okien i drzwi – częstotliwość badań kontrolnych. Norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.   Wielu producentów, którzy wykonali badania wstępne typu (ITT) nie wykonuje później regularnych badań kontrolnych gotowego wyrobu. Z kolei producenci posługujący się badaniami typu, np. od systemodawcy (profilodawcy),[…]
Zobacz więcej

Kwiecień 8, 2016

Okno jednodzielne – odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211

Okno jednodzielne (jednoskrzydłowe lub stałe szklenie) z definicji nie posiada słupków poziomych lub pionowych, rozdzielających powierzchnie przezierne lub nieprzezierne.  Skoro takie okno nie posiada słupka (elementu statycznego), czy można zadeklarować klasę odporności na obciążenie wiatrem i w jaki sposób to zrobić? Jeśli konstrukcja[…]
Zobacz więcej

badaniaokien.pl
Styczeń 13, 2015

Kaskadowanie ITT

Udostępnianie badań wstępnych typu przez stronę trzecią. Warunki i wymagania.   Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) Nr 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011r. oraz zgodnie z normą wyrobu dla okien i drzwi zewnętrznych PN-EN 14351-1+A1+2010 producent stolarki okienno-drzwiowej (zwany komplementatorem)[…]
Zobacz więcej

badaniaokien.pl
Styczeń 13, 2015

Obowiązki dystrybutorów

„dystrybutor – oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku” cytat z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu[…]
Zobacz więcej

Styczeń 1, 2015

Zakładowa Kontrola Produkcji, wsparcie

Współpraca z naszym laboratorium ma na celu zapewnienie stałego wsparcia producentowi w zakresie prawidłowego udostępniania okien i drzwi do sprzedaży i eksploatacji. Inspekcje Zakładowej Kontroli Produkcji dotyczą fizycznych obszarów produkcji wraz z kontrolą badań bieżących, a także badań kontrolnych gotowego wyrobu oraz prawidłowego jej udokumentowania poprzez[…]
Zobacz więcej

badaniaokien.pl
Maj 29, 2014

Deklaracja właściwości użytkowych – zmiany w przepisach

Nowelizacja rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR) W lutym 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały następujące dokumenty: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący[…]
Zobacz więcej