Badania kontrolne do ZKP (FPC)

Badania kontrolne okien i drzwi zewnętrznych do ZKP (FPC)

Badania kontrolne okien i drzwi zewnętrznych przy oznakowaniu znakiem CE oraz wystawianiu przez producenta Deklaracji Właściwości Użytkowych. System oceny zgodności: 3, norma wyrobu: PN- EN 14351-1:2006+A2:2016.

Badania kontrolne do Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) wykonywane są przez nasze Laboratorium bezpośrednio u producenta lub w naszej siedzibie. Badania drzwi i okien ZKP zlecone przez producenta możemy wykonać w dowolnie wskazanym miejscu przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Metody badawcze wykonywane na komorze wodno-ciśnieniowej:

 • przepuszczalność powietrza przed obciążeniem wiatrem wg PN-EN 1026 – ciśnienie dodatnie, ciśnienie ujemne,
 • wodoszczelność wg PN-EN 1027:
  • metoda A wyrób nieosłonięty,
  • metoda B wyrób osłonięty (np. symulacja – zadaszenie nad drzwiami zewnętrznymi),
 • odporność na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12211:
  • pomiar ugięcia,
  • powtarzalna próba ciśnieniowa (50 naprzemiennych cykli),
  • test bezpieczeństwa,
 • przepuszczalność powietrza po obciążeniu wiatrem wg PN-EN 1026 – ciśnienie dodatnie, ciśnienie ujemne,
 • nośność urządzeń zabezpieczających:
  • okna wg PN-EN 14608,
  • drzwi zewnętrzne wg PN-EN 948.

Metody obliczeniowe:

 • przenikalność cieplna wg PN-EN ISO 10077-1 i 10077-2,
 • izolacyjność akustyczna wg PN-EN 14351-1+A2 Załącznik B (z wyłączeniem drzwi zewnętrznych).

Badania kontrolne drzwi i okien przeprowadzane są według szczegółowych wymagań i procedur, wskazanych przez normy regulacyjne.

Verified by MonsterInsights