Pomiar izolacyjności akustycznej stropów

Pomiar izolacyjności akustycznej stropów

Akustyka budowlana – pomiary terenowe – ocena izolacyjności akustycznej.

Pomiary izolacyjności od dźwięków uderzeniowych dla stropów z zastosowaniem stukacza wzorcowego. Pomiar tła akustycznego. Pomiar czasu pogłosu.

Metoda badania wg: PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.

*Usługa nie jest objęta zakresem akredytacji.

 

mltb-stukacz

Verified by MonsterInsights