Siły operacyjne

Siły operacyjne.Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Określenie sił operacyjnych dla okien i drzwi.

Metoda badania wg normy PN-EN 12046-1 dla okien polega na zmierzeniu siły potrzebnej do odryglowania okuć i zaryglowania w skrzydle, a także ruchu potrzebnego do otwarcia skrzydła i jego zamknięcia siłą dynamiczną.

Metoda badania wg normy PN-EN 12046-2 dla drzwi polega na zmierzeniu siły potrzebnej do rozpoczęcia ruchu skrzydła przy otwieraniu, siły dynamicznej potrzebnej do zamknięcia skrzydła, a także na pomiarze momentu obrotowego odblokowania, zablokowania zamków oraz cofnięcia zapadki (języczka).

Verified by MonsterInsights