Certyfikacja okien pasywnych dobrowolny certyfikat dla okien.

Certyfikacja okien pasywnych dobrowolny certyfikat dla okien.

Certyfikacja okien pasywnych dobrowolny certyfikat dla okien.

Każdy producent stolarki okiennej może starać się o dobrowolną Certyfikacje okien pasywnych dla okien spełniających standardy budownictwa pasywnego. Nasze laboratorium wykonuje obliczenia dla połączeń ram okiennych z konstrukcją budynku oraz dla okien prototypowych z zastosowaniem różnych rozwiązań obniżających współczynnik przewodzenia ciepła. Obliczenia wykonywane są zgodnie ze standardem normy PN-EN ISO 10077-2 oraz wytycznymi dla budownictwa pasywnego. Nasze kompetencje w tym zakresie dodatkowo zostały potwierdzone certyfikatami wydanym przez Passivhaus Institut z Darmstadt.

Usługa nie objęta zakresem akredytacji.

Jak uzyskać certyfikat okien pasywnych ?

Certyfikat dla okien pasywnych wydawany  jest na podstawie wykonanych obliczeń przenikalności cieplnej i wyznaczenia współczynnika Uw dla okien, który nie może być większy niż 0.8 W/(m2K). Dodatkowym kryterium są obliczenia  współczynnika przenikalności cieplnej dla okien z uwzględnieniem montażowego mostka liniowego dla okien Uw motnaż.  Wartość współczynnika przenikalności cieplnej z uwzględnieniem montażu nie może przekroczyć 0.85W/(m2K). Obliczenia są wykonywane dla rozwiązań montażu stolarki w ścianach zaprojektowanych do budowy domów pasywnych. Dane wejściowe uwzględniające przenikalność cieplną szyby zespolonej oraz przewodność cieplną komponentów są ustandaryzowane dla wszystkich rozwiązań, tak aby sztucznie nie polepszać uzyskanych wyników. Certyfikacja okien pasywnych przeprowadzana przez nasze Laboratorium przebiega zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami i wymaganiami.

 

 

Verified by MonsterInsights