BlowerDoor Test

BlowerDoor Test

badaniaokienpl

BlowerDoor Test – test szczelności powietrznej powłoki budynku w szczególności dla budynków pasywnych lub energooszczędnych

Badanie wykonywane jest zgodnie z normą PN-EN 13829:2002 „Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Test przepuszczalności powietrznej budynków wykonujemy przy pomocy urządzenia BlowerDoor znanego i renomowanego producenta urządzeń do pomiarów szczelności powietrznej budynków.

Nasze doświadczenia związane z wykonywaniem badań okien i drzwi oraz wykonywaniem ekspertyz technicznych i ich poprawnego montażu w połączeniu z BlowerDoor Test jest dla Państwa gwarancją profesjonalnego i rzetelnego wykonania tej usługi.

Po co sprawdzać szczelność budynku?

Coraz więcej nowych inwestycji lub modernizacja istniejących budynków ukierunkowana jest na energooszczędność. Budownictwo pasywne czy też energooszczędne to przede wszystkim odpowiednie materiały i komponenty, które charakteryzują się niskimi współczynnikami przenikalności cieplnej. Bardzo ważne jest, aby wykonanie budynku w tych technologiach było prawidłowe, a wszystkie połączenia elementów wykonane zgodne z dokumentacją projektową. W ten sposób zapewniona będzie odpowiednia szczelność budynku oraz kontrolowana wymiana powietrza. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów poprawności wykonania budynku jest jego weryfikacja wykonana przez test szczelności budynku (BlowerDoor Test). Najbardziej newralgicznymi punktami w budynku będą wszystkie otwory, które spełniają funkcję lekkiej przegrody. Należą do nich: okna, drzwi, składne schody strychowe  itp. oraz połączenia między przegrodami i połączenie z dachem.

Jedyną metodą oprócz ich wizualnego sprawdzenia w zakresie poprawnego montażu i wykonania jest wytworzenie odpowiednich warunków – nadciśnienie, podciśnienie. Przeprowadzony test szczelności oprócz wyniku pozwala na zlokalizowanie ewentualnych nieszczelności i zweryfikowanie poprawności wykonania budynku. Zgodnie z aktualnymi przepisami: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2008-11-06 w sprawie: „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać warunki”, zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności budynków. Wymagana szczelność wynosi:

  • budynki z wentylacją grawitacyjną współczynnik n50 <= 3.0 h-1
  • budynki z wentylacją mechaniczną współczynnik n50 <=1.5 h-1

Budynki o podwyższonym standardzie energetycznym, współczynniki z zgodne z aktualnymi europejskimi trendami oszczędnego gospodarowania energią:

  • budynki energooszczędne n50 < 1,5 h-1
  • budynki pasywne n50 < 0,6 h-1.

 

*Usługa nie jest objęta zakresem akredytacji.

Verified by MonsterInsights