Aktualności

Badania wodoszczelności w Norwegii

Nasze Laboratorium wykonywało badania wodoszczelności okien zamontowanych w budynku. Miejsce badania – Norwegia, Sandnes. Metoda badawcza […]

Budynek mieszkalny – Piła

Badania przepuszczalności powietrza wg normy PN-EN 1026 okien zamontowanych w budynku. Pomiary i wykonanie ekspertyzy na zlecenie developera.

Business Garden – Wrocław

Badania fragmentu ściany osłonowej w zakresie przepuszczalności powietrza zgodnie z normą PN-EN 12153 oraz wodoszczelności zgodnie z normą PN-EN […]

Business Garden – Poznań

Test fragmnetu fasady zamontowanej na budynku. Badania przepuszczalności powietrza EN 1027 i wodoszczelności EN 1026 z różnicą ciśnień. Fragmnet fasady […]

Złota Tower – Warszawa

Test wodoszczelności metodą poligonową ściany osłonowej. Badania przerpowadzone zgodnie z normą EN 13051.

CSK w Lublinie

Terenowe pomiary izolacyjnosci akustycznej fasady wg normy EN ISO 140-5. Teatr Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Szczelność montażu – budowa

Pomiary przepuszczalności powietrza rożnych wariantów wykonania montażu okna. Badania na budowie. Zapraszamy również do artykułu na oknotest.pl

Verified by MonsterInsights