Wodoszczelność

Wodoszczelność

Badanie wodoszczelności okien i drzwi.

Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Badanie wodoszczelności wg normy  PN-EN 1027. Badanie może być wykonane wg metod: 1A, 1B, 2A, i 2B (A – nieosłonięte, B – osłonięte, symulacja daszku lub wiatrołapu).

Badanie dla okien wykonywane jest według metody 1A lub 2A, dla drzwi zewnętrznych –wg metody 1A lub 2A i 1B lub 2B. Uzyskane wyniki klasyfikowane są wg normy PN-EN 12208. Badanie polega na zlokalizowaniu przecieku wody przez badany wyrób przy określonym ciśnieniu [Pa] badawczym, które wzrasta w czasie. Ilość zraszanej wody na badany wyrób jest wartością stałą dostosowaną do szerokości oraz wysokości badanego wyrobu.

 

sdc11296