Poniżej znajdziecie Państwo przydatne informacje dla producentów okien i drzwi, takie jak: przepisy prawne, ważne dokumenty, deklaracje właściwości użytkowych, etykieta CE, nowe obowiązki dla producentów, systemodawców i jednostek notyfikowanych. Zachęcamy do lektury mobilnego eBiuletynu. Będziemy tutaj zamieszczać wiadomości dotyczące problematyki związanej z badaniami oraz wprowadzaniem wyrobów do obrotu.

 paragraf
26.10.2016: Aktualizacja normy wyrobu dla okien i drzwi zewnętrznych
Norma PN-EN 14351-1:2016-10 aktualnie dostępna w wersji angielskiej.
Jest to pierwsza poprawka, która uszczegóławia wcześniejsze ustępy dotyczące oceny zgodności, ale nie wprowadza fundamentalnych zmian. Intencją jest ułatwienie spójnej interpretacji, szczególnie w odniesieniu do możliwości kaskadowego przekazywania wyników wstępnych badań typu (ITT). Koncepcja udostępniania wyników ITT nie została wykluczona, ale zostanie to wyjaśnione później. Ponadto, w związku z brakiem uaktualnionych uzupełniających norm dla drzwi automatycznych, te produkty zostały wykluczone. W tej poprawce skorzystano również z okazji poprawienia szeregu zagadnień technicznych, które były kwestionowane.
Verified by MonsterInsights