Pomiar izolacyjności akustycznej fasad

Pomiar izolacyjności akustycznej fasad

Akustyka budowlana – pomiary terenowe – ocena izolacyjności akustycznej.

Pomiary izolacyjności od dźwięków powietrznych dla przegród (ścian/fasad) zewnętrznych z zastosowaniem źródła wszechkierunkowego lub z wykorzystaniem hałasu drogowego. Pomiar tła akustycznego. Pomiar czasu pogłosu.

Metoda badania wg: PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów.

*Usługa nie jest objęta zakresem akredytacji.

 

miernik

Verified by MonsterInsights