Wodoszczelność okien, drzwi, fasad, montażu

Wodoszczelność okien, drzwi, fasad, montażu

Badanie wodoszczelności fasad, okien, drzwi może być przeprowadzona według dwóch różnych metod badawczych.

Wodoszczelność z zastosowaniem komory ciśnieniowej.

Metoda badawcza z zgodna z normą PN-EN 1027 lub PN-EN 12155. Przygotowanie się do przeprowadzenia testu wodoszczelności odbywa się według identycznych zasad jak dla przepuszczalności powietrza. Przebieg badania wodoszczelności fasady polega na wytwarzaniu w komorze podciśnienia (ciśnienie ujemne). Na zewnętrznej stronie badanego wyrobu umieszczony jest zestaw tryskaczy o wydajności zależnej od normy badawczej.

Wodoszczelność z zastosowaniem komory ciśnieniowej jest jedną z najczęściej stosowanych metod badawczych do oceny wytrzymałości konstrukcji, takich jak fasady, okna czy drzwi, na działanie warunków atmosferycznych. Procedura ta opiera się na wytworzeniu różnicowego ciśnienia pomiędzy wnętrzem a zewnętrzną stroną badanego elementu, co pozwala na symulację ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silny wiatr czy ulewny deszcz.

Przygotowanie do przeprowadzenia testu wodoszczelności z użyciem komory ciśnieniowej odbywa się zgodnie z identycznymi zasadami, co przy testach przepuszczalności powietrza. Jednakże, w przypadku wodoszczelności, istotnym jest stworzenie warunków podciśnienia w komorze, czyli ciśnienia niższego niż atmosferyczne na zewnętrznej stronie badanego elementu.

Podczas testu, na zewnętrznej stronie badanego wyrobu montowany jest zestaw tryskaczy, który emituje strumień wody pod określonym ciśnieniem, zależnym od wymagań określonych w normie badawczej, takiej jak PN-EN 1027 lub PN-EN 12155. Woda jest rozpylana na powierzchnię konstrukcji, symulując warunki deszczowe, podczas gdy w komorze ciśnieniowej utrzymuje się niższe ciśnienie niż na zewnątrz. W ten sposób możliwe jest obserwowanie ewentualnych przecieków wody przez badany element oraz dokładna ocena jego wodoszczelności.

Metoda ta pozwala na precyzyjne określenie odporności konstrukcji na przenikanie wody pod wpływem różnic ciśnień, co jest istotne dla zapewnienia trwałości i funkcjonalności elementów budowlanych. Dzięki temu, producenci oraz projektanci mogą skutecznie ocenić jakość i wytrzymałość swoich produktów, co przekłada się na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników budynków.

*Usługa nie jest objęta zakresem akredytacji.

Wodoszczelność bez zastosowania komory ciśnieniowej – bez różnicy ciśnień.

Metoda badawcza z zgodna z normą PN-EN 13051. Badanie wodoszczelności fasady polega na zraszaniu badanego – np. okna lub fragmentu ściany osłonowej – od strony zewnętrznej przez 30 minut. Test wodoszczelności fasady bez zastosowania różnicy ciśnień stosuje się przeważnie w celu sprawdzenia połączeń konstrukcyjnych zestawów, np. połączeń montażowych, na stykach przylgowych, połączeń dylatacyjnych itp.

Wodoszczelność bez zastosowania komory ciśnieniowej, czyli testowanie bez różnicy ciśnień, to kolejna metoda badawcza wykorzystywana do oceny trwałości konstrukcji, takich jak fasady, okna czy fragmenty ścian osłonowych. Ta metoda, zgodna z normą PN-EN 13051, koncentruje się na zraszaniu badanego elementu, na przykład okna lub fragmentu ściany, od strony zewnętrznej, przez określony czas, najczęściej 30 minut.

Podczas tego testu, badany element jest poddawany działaniu strumienia wody, na zasadzie symulacji opadów. Woda jest rozpylana na powierzchnię konstrukcji, a następnie obserwuje się, czy występują jakiekolwiek przecieki wody przez badany element. Ten rodzaj testu pozwala na ocenę wodoszczelności konstrukcji bez konieczności tworzenia różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem a zewnętrzną stroną elementu.

Test wodoszczelności bez zastosowania różnicy ciśnień często stosuje się w celu sprawdzenia jakości połączeń konstrukcyjnych, takich jak połączenia montażowe, na stykach przylgowych, czy połączenia dylatacyjne. Jest to istotne zwłaszcza dla elementów, które mogą być narażone na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz czy opady śniegu. Dzięki temu testowi można dokładnie ocenić trwałość i wytrzymałość połączeń, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Metoda ta stanowi istotne narzędzie w procesie projektowania i oceny elementów konstrukcyjnych, pozwalając na identyfikację potencjalnych problemów oraz ich skuteczne rozwiązanie przed wprowadzeniem produktu na rynek.

*Usługa  jest objęta zakresem akredytacji.

 

Verified by MonsterInsights