Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna

Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Właściwości akustyczne okien określane wg wartości tabelarycznych zgodnie z załącznikiem B normy wyrobu PN-EN 14351-1+A1. Dane wejściowe Rw i Rw + Ctr należy uzyskać od producenta szyb zespolonych (świadectwo badania, raport z badania). Minimalny wskaźnik dla szyby Rw 27dB, maksymalny Rw 40dB. Wyznaczanie izolacyjności akustycznej okien z zastosowaniem szyb o wyższym wskaźniku Rw niż 40dB należy określać za pomocą badań. Uzyskane wyniki pozwalają na deklarowanie przy znakowaniu CE wszystkich typów i wymiarów produkowanej stolarki.

Warunkiem zastosowania metody obliczeniowej dla okien i drzwi typu okiennego jest uzyskanie minimalnej klasy przepuszczalności powietrza – 3, dla okien przesuwnych – 2. Uszczelki powinny być trwałe, giętkie, odporne na starzenie, łatwe do wymiany oraz jedna uszczelka przylgowa powinna być ciągła.