Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna.Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Właściwości akustyczne okien określane wg wartości tabelarycznych zgodnie z załącznikiem B normy wyrobu PN-EN 14351-1+A2. Dane wejściowe Rw i Rw + Ctr należy uzyskać od producenta szyb zespolonych (świadectwo badania, raport z badania). Minimalny wskaźnik dla szyby Rw 27dB, maksymalny Rw 40dB. Wyznaczanie izolacyjności akustycznej okien z zastosowaniem szyb o wyższym wskaźniku Rw niż 40dB należy określać za pomocą badań. Uzyskane wyniki pozwalają na deklarowanie przy znakowaniu CE wszystkich typów i wymiarów produkowanej stolarki.

Warunkiem zastosowania metody obliczeniowej dla okien i drzwi typu okiennego jest uzyskanie minimalnej klasy przepuszczalności powietrza – 3, dla okien przesuwnych – 2. Uszczelki powinny być trwałe, giętkie, odporne na starzenie, łatwe do wymiany oraz jedna uszczelka przylgowa powinna być ciągła.

Najnowszą inwestycją Mobilnego Laboratorium jest komora do badań akustycznych okien, drzwi, ścian oraz innych elementów budowlanych zgodnie z normą „PN-EN ISO 10140-2 Akustyka.

Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych”.

„Od kliku lat zbieraliśmy doświadczenie w tej dziedzinie wykonując badania izolacyjności akustycznej w terenie, badając zamontowane w budynkach okna, drzwi i ściany osłonowe oraz wykonując różne symulacje i obliczenia komputerowe ścian, czy też paneli drzwiowych.

Otwarcie nowego działu badań akustycznych Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej wpisuje się w nasz program nieustannego rozwoju i powiększania usług badawczych oraz pozwala  w pełni kompleksowo obsłużyć naszych klientów.” mówi kierownik laboratorium Adam Mścichowski.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej dysponuje nowoczesnym sprzętem służącym do pomiarów i analiz w zakresie akustyki budowlanej firmy Brüel & Kjær.

Verified by MonsterInsights