Kontakt

Siedziba laboratorium badawczego

(stacjonarna działalność) ul. Wrocławska 142 b, Wałbrzych 58-306

Prezes Zarządu

Anna Mścichowska

tel. +48 74 840 14 63

Kierownik Laboratorium

Adam Mścichowski

tel. +48 696 050 073

Sekretariat

Klaudia Czajkowska

tel. +48 74 840 14 63

Badania okien i drzwi

Adam Mścichowski

tel. +48 696 050 073

Kierownik do spraw jakości

Wioleta Strzelec

tel. +48 662 437 736

Badania odporności na włamanie

Jarosław Barszcz

tel. +48 501 780 616

[email protected]

Specjalista do spraw obliczeń

Marek Bożydaj

tel. +48 798 722 370

Dane do korespondencji:

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
J. Kasprowicza 21 lok. 2 58-300 Wałbrzych, NIP PL 8862868350,
KRS 0000461727, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy  105 000,00 zł

W sprawie ekspertyz i opinii technicznych proszę się kontaktować bezpośrednio z Kierownikiem Laboratorium.

 

Verified by MonsterInsights