Kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okien – SimplaFaktor

Kalkulatory Uw.Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej stworzyło kalkulator SimplaFaktor. To innowacyjne, autorskie narzędzie dostępne jako aplikacja webowa, które służy do obliczania współczynnika przenikania ciepła (UW). Kalkulator pozwala również obliczyć współczynnik izolacyjności akustycznej (RW). To narzędzie dedykowane zarówko producentom, jak i dystrybutorom okien.

Kalkulator SimplaFaktor jest udostępniany w ramach rocznej subskrybcji. W ramach abonamentu użytkownik otrzymuje darmowe szkolenie, może też liczyć na pomoc online. Na życzenie Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej autoryzuje raporty wygenerowane przez użytkownika. Zapraszamy do skorzystania z 14 dniowego dostępu do konta próbnego.

Skorzystaj z kalkulatora SimplaFaktor


Zgodność z normami

SimplaFaktor to kalkulator pozwalający obliczyć współczynnik przenikania ciepła okna UW zgodnie z aktualnymi normami.


Oszczędność czasu

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła jest proste – zajmuje zaledwie kilkanaście sekund.


Minimalizacja kosztów

Poznaj współczynnik przenikania ciepła bez angażowania laboratorium notyfikowanego.


Dostęp z urządzeń mobilnych

Aplikacja jest przystosowana do pracy na różnych urządzeniach mobilnych, w tym smartfonach.

Kalkulator UW

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przy użyciu kalkulatora SimplaFaktor jest niezwykle proste. Przygotowaliśmy bazę współczynników przenikania ciepła dla różnych systemów okiennych, szyb zespolonych i ramek systansowych, które są systematycznie powiększane o kolejne typy, zgodnie z potrzebami producentów i dystrybutorów. Do dyspozycji użytkowników pozostaje też Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych (zgodnie z rozporządzeniem 305/2011) oraz formularz do Zakładowej Kontroli Produkcji.

Skorzystaj z kalkulatora SimplaFaktor

Oblicz współczynnik przenikania ciepła okna – kalkulator SimplaFaktor

SimplaFaktor to zaawansowany kalkulator do obliczania współczynnika przenikalności cieplnej zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1. Aby poznać współczynnik przenikania ciepła, dotychczas producenci okien musieli korzystać z ofert laboratoriów notyfikowanych. SimplaFaktor eliminuje tę potrzebę, a jednocześnie pozwala wyliczyć współczynnik przenikania ciepła zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Zarówno dla producenta, jak i dystrybutora okien oznacza to możliwość uchronienia się przed wysokimi karami za wprowadzenie konsumenta w błąd poprzez nieprawidłowe określenie współczynnika przenikania ciepła UW.

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła może być proste i szybkie. Kalkulator SimplaFaktor został stworzony z myślą o potrzebach producentów i dystrybutorów okien. Narzędzie to jest intuicyjne w obsłudze i bezpieczne. Każdy użytkownik wprowadza dane, które są przechowywane na jego indywidualnym, zabezpieczonym hasłem koncie. Dokonane obliczenia są zapisywane, a dodatkowo możliwe jest wygenerowanie raportu w formacie pdf.

Skorzystaj z kalkulatora SimplaFaktor

Dlaczego warto skorzystać z naszego kalkulatora UW?


30 ramek dystansowych

Do wyboru mamy ramki ciepłe i aluminiowe


19 typów okien

Aplikacja obsługuje najbardziej popularne typy konstrukcji okien: jednodzielne, wielodzielne, wielorzędowe itp.


63 rodzaje szyb

Aplikacja obsługuje 63 rodzaje szyb zespolonych (jednokomorowe, dwukomorowe, akustyczne, bezpieczne). Baza jest cały czas uzupełniana.


7 typów złożeń

Dostępne typy złożeń pozwalają na obliczenie współczynnika UW dla każdej kombinacji typu okna.

 • Obliczenia zgodnie z aktualną normą PN-EN 14351-1,
 • 4 typy powierzchni obliczalnych,
 • obliczenia izolacyjności akustycznej okien z nawiewnikami,
 • obliczenia z uwzględnieniem przenoszenia bocznego (korekta na montaż),
 • 63 różne rodzaje szyb zespolonych (jednokomorowe, dwukomorowe, akustyczne, bezpieczne) – baza jest caly czas uzupełniana,
 • zapis wyniku obliczonego wskaźnika RW(C, CTR) w formie raportu pdf – skrócony, pełny oraz pełny do autoryzacji przez nasze laboratorium,
 • zapisane raporty zawsze są dostępne na serwerze w bazie użytkownika.

 • kreator do wystawiania Deklaracji Właściwości Użytkowych,
 • zgodnie z Rozp. nr 305/2011 (CPR),
 • generowanie dla konkretnego typu okna,
 • generowanie dla wyprodukowanej konstrukcji okna,
 • generowanie na podstawie własnych właściwości wpisanych "z ręki",
 • zapis DWU w formie pdf w bazie użytkownika.

 • elektroniczny formularz do przeprowadzania kontroli produkcji poszczególnych stanowisk technologicznych,
 • możliwość prowadzenia kontroli tylko dla wybranych stanowisk technologicznych,
 • zapis wyników z kontroli w formie raportu pdf zapisanego w bazie na serwerze użytkownika.

 • baza wyników wstępnych typu,
 • wyniki własne wykonane przez użytkownika,
 • wyniki udostępnione w systemie kaskadowania przez dostawcę profili,
 • wydruk zestawienia wyników w formie raportu pdf.
Verified by MonsterInsights