Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne.Pomiary i inspekcje z zastosowaniem kamery termowizyjnej.Pomiary wykonywane zgodnie z normą PN-EN 13187:2001 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni”.

Pomiary i inspekcje termowizyjne wykonujemy w zakresie: sprawdzenia poprawnego montażu stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacji budynków, prawidłowego wykonania budynków pasywnych, prawidłowego wykonania budynków energooszczędnych oraz w innych sytuacjach gdzie pomiar termowizyjny ma zastosowanie. Kamera termowizyjna jest też doskonałym narzędziem uzupełniającym naszą ofertę związaną z pomiarem szczelności powietrznej budynków.

*Usługa nie jest objęta zakresem akredytacji.

 

Badania termowizyjne

Verified by MonsterInsights