Odporność na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenie wiatrem

Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Badanie odporności na obciążenie wiatrem wg normy badawczej PN-EN 12211. Badanie wykonane jest w obydwu kierunkach: ciśnienie dodatnie i ciśnienie ujemne. Wyniki są klasyfikowane wg normy PN-EN 12210. Odporność na obciążenie wiatrem wykonywane jest na poszczególnych poziomach ciśnienia zadanego w Pa. Wynikiem jest przemieszczenie mierzonego elementu badanego wyrobu (np. słupek pionowy, poziomy itp.). Na podstawie osiągniętej strzałki ugięcia wykonywane są następne badania: obciążenie wielokrotnie cyklicznie zmienne i test bezpieczeństwa.

Po zakończeniu badań odporności na obciążenie wiatrem wykonywane jest powtórnie badanie przepuszczalność powietrza.

 

wiatr