Odporność na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenie wiatrem.Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Badanie odporności na obciążenie wiatrem wg normy badawczej PN-EN 12211. Badanie wykonane jest w obydwu kierunkach: ciśnienie dodatnie i ciśnienie ujemne. Wyniki są klasyfikowane wg normy PN-EN 12210. Odporność na obciążenie wiatrem wykonywane jest na poszczególnych poziomach ciśnienia zadanego w Pa. Wynikiem jest przemieszczenie mierzonego elementu badanego wyrobu (np. słupek pionowy, poziomy itp.). Na podstawie osiągniętej strzałki ugięcia wykonywane są następne badania: obciążenie wielokrotnie cyklicznie zmienne i test bezpieczeństwa.

Po zakończeniu badań odporności na obciążenie wiatrem wykonywane jest powtórnie badanie przepuszczalność powietrza.

Ten odcinek poświęcony jest odporności na obciążenie wiatrem okien. Dowiecie się jak wyznacza się klasy odporności na obciążenie wiatrem i co ma wpływ w konstrukcji okna, drzwi na uzyskanie danej klasy.

Verified by MonsterInsights