Rzeczoznawca

Rzeczoznawca

Innowacyjne ekspertyzy

UWAGA – wolne terminy czerwiec 2024.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej specjalizujące się w różnorodnych badaniach wyrobów. Od początku swej działalności świadczy usługi na rzecz producentów i inwestorów w zakresie ekspertyz technicznych. Dysponuje unikalną aparaturą oraz wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, prowadzącymi badania na najwyższym poziomie. Zlecenie naszemu Laboratorium wykonania ekspertyzy, szkoleń jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla tych firm, które nie posiadają własnego działu badawczego lub nie dysponują odpowiednią aparaturą i wiedzą ekspercką. To także dobra propozycja dla innych podmiotów (np. organów administracji publicznej) potrzebujących ekspertyz. Nowością w zakresie badań prowadzonych przez rzeczoznawcę jest grubościomierz ultradźwiękowy do pomiarów grubości wzmocnień stalowych oraz kształtowników PVC metodą nieinwazyjną – bez cięcia profili okiennych! Pomiar ten jest niezwykle istotny ze względu na powszechność występowania błędów przy doborze stalowych wzmocnień okiennych.

Dlaczego warto?

 • rzeczoznawca posiada bogate doświadczenie zawodowe oraz nowoczesne urządzenia pomiarowe umożliwiające wykonanie precyzyjnych pomiarów między innymi:
  • ​​grubości zastosowanych wzmocnień stalowych w sposób nieinwazyjny
  • grubości profila PVC – klasa grubości
  • liczbę zastosowanych kotew do montażu stolarki
 • opinia rzeczoznawcy pozwoli poznać przyczyny powstania wad w oknach, drzwiach oraz ich istotność
 • stanowi argument w dyskusji ze sprzedawcą odnośnie przyczyn powstania wad
 • pozwoli ocenić nasze szanse na wygranie sprawy przed sądem w sytuacji, gdy sprzedawca nie chce nam zwrócić pieniędzy, ewentualnie dokonać wymiany lub naprawy.
Można również skorzystać z pomocy biegłego sądowego. W tym przypadku należy pamiętać, iż biegły może wykonać dla firmy lub osoby prywatnej opinię jako rzeczoznawca, ale nie jako biegły sądowy. Opinie wykonywane w ramach obowiązków biegłego można wykonywać wyłącznie dla i na zlecenie właściwego sądu.

Kim jest ekspert?

Kierownik laboratorium Adam Mścichowski jest zaprzysiężony jako biegły sądowy w zakresie stolarki budowlanej przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Jest także rzeczoznawcą stolarki budowlanej SITPMB NOT (nr legitymacji 1038). Nasz ekspert stale podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa  doświadczenie nieprzerwanie od 1994 roku.

Jak przygotować się na wizytę rzeczoznawcy?  

Należy przygotować:

 • posiadane dokumenty – faktura, umowa, etykieta CE, deklaracja właściwości użytkowych, instrukcja obsługi wyrobu,
 • przedmiot sporu w stanie bez zbędnych ingerencji oraz zapewnić oświetlenie i swobodny dostęp,
 • listę wad, uwag i ewentualnych wniosków.

Zwykle oględziny pojedynczego wyrobu trwają około 1 do 2 godzin.

Mamy opinię na piśmie i co dalej?

Opinia nie jest wyrokiem, a jedynie dowodem w sprawie, pomagającym odpowiednim, uprawnionym do tego osobom, podejmować prawidłową decyzję. Jest opinią eksperta na podstawie przedstawionego przedmiotu sporu i porównaniu go z przedstawionymi dokumentami.

 

Powyższa działalność nie jest objęta akredytacją.

 

Ekspertyzy budowlane

Verified by MonsterInsights