Pomiar izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej

Pomiar izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej

Akustyka budowlana – pomiary terenowe – ocena izolacyjności akustycznej. Pomiary izolacyjności od dźwięków powietrznych dla przegród (ścian) wewnętrznych z zastosowaniem źródła wszechkierunkowego. Pomiar tła akustycznego. Pomiar czasu pogłosu.

Metoda badania wg: PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych miedzy pomieszczeniami.

*Usługa nie jest objęta zakresem akredytacji.

 

zrodlo

Verified by MonsterInsights