Przepuszczalność powietrza

Przepuszczalność powietrza.Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Badanie przepuszczalności powietrza wg normy badawczej PN-EN 1026. Pomiar wykonywany jest w obydwu kierunkach: ciśnienie dodatnie i ciśnienie ujemne. Przepuszczalność powietrza jest mierzona na poszczególnych poziomach ciśnienia zadanego w Pa: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450, 600. Wynik jest klasyfikowany wg normy PN-EN 12207.

wykres_przepuszczalnosc 

Verified by MonsterInsights