Nośność urządzeń zabezpieczających

Nośność urządzeń zabezpieczających.Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Badanie dla okien wykonywane wg normy badawczej dla okien PN-EN 14609:2006 lub dla drzwi zewnętrznych wg PN-EN 948:2000(odporność na skręcanie statyczne). Obciążenie skrzydła siłą 350 N prostopadłą do jego powierzchni w pozycji uchylnej (skrzydło RU). Czas podczas obciążenia, w którym urządzenie zabezpieczające powinno zachować swoją funkcjonalność wynosi 60 s.

 

Głównym zadaniem okuć jest utrzymywanie szczelności oraz otwieranie, zamykanie i uchylanie skrzydeł okien lub drzwi. Zobacz film z omówieniem właściwość stolarki jaką jest nośność urządzeń zabezpieczających i metody badania.

Verified by MonsterInsights