Przenikalność cieplna

Przenikalność cieplna.Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Obliczanie przenikalności cieplnej dla sekcji złożeń oraz kompletnych okien i drzwi.

Przenikalność cieplna dla sekcji złożeń (współczynnik Uf oraz współczynnik liniowy Ψ) wg normy PN-EN ISO 10077-2 obliczany jest z zastosowaniem programu komputerowego BISCO firmy PHYSIBEL. Obliczenia wykonywane są na modelach dostarczonych w pliku dwg/dxf w skali 1:1.

 

Przenikalność cieplna dla całych okien i drzwi wg normy PN-EN ISO 10077-1 obliczane są z zastosowaniem danych wejściowych uzyskanych za pomocą obliczeń i/lub badań.

Przenikalność cieplna okien i drzwi, ciepła ramka, wilgoć na szybach, współczynnik Uw i Ud

 

Verified by MonsterInsights