Business Garden – Poznań

Business Garden – Poznań. Test fragmentu fasady zamontowanej na budynku. Badania przepuszczalności powietrza EN 1027 i wodoszczelności EN 1026 z różnicą ciśnień.

Fragment fasady zabudowany od strony wewnętrznej szczelną komorą o długości 12 m.

Verified by MonsterInsights