CSK w Lublinie

Terenowe pomiary izolacyjności akustycznej fasady wg normy EN ISO 140-5. Teatr Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Verified by MonsterInsights