Badania żaluzji zewnętrznych

Badania laboratoryjne żaluzji zewnętrznych w zakresie odporności na obciążenie wiatrem.