Jak przygotować okna do badań laboratoryjnych?

Badania wstępne typu (ITT), badania do Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) w zakresie:

– przepuszczalność powietrza wg PN-EN 1026,

– wodoszczelność wg PN-EN 1027,

– odporność na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12211,

Zgodnie z wymaganiami norm badawczych okno do badań laboratoryjnych powinno być zamocowane do stanowiska badawczego (komory badawczej), jak do zamierzonego zastosowania oraz tak, aby mocujące elementy stanowiska (dociskające) okno do komory nie odkształcały ościeżnic – tzn. brak skręceń i wgnieceń. Nieprawidłowo zamontowana ościeżnica do komory badawczej będzie negatywnie wpływać na wyniki badań – np. rozszczelnienie się przylg podczas procesu badania.

Aby uniknąć przypadkowych ugięć lub skręceń ościeżnicy po zamocowaniu okna do stanowiska badawczego, ościeżnica okienna powinna być zamontowana w dodatkowej ramie testowej (nazywana również ramą pomocniczą). Okno do badań dociskane jest wtedy do komory poprzez ramę pomocniczą.

Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie ramy testowej (ramy pomocniczej) np. z rury stalowej o przekroju kwadratowym. Dopuszczalne są również ramy wykonane z aluminium, drewna lub zwykłych poszerzeń systemowych PVC – w przypadku okien produkowanych z kształtowników PVC.  Przy niektórych testach jak np. sprawdzenie odporności na włamanie zastosowanie ramy pomocniczej wykonanej ze stali jest wręcz wymagane i obowiązkowe.

Rama testowa powinna być zamocowana do ościeżnicy, tak aby połączenie ramy z ościeżnicą było całkowicie szczelne. Połączenie to można uszczelnić np. silikonem. Rama testowa powinna być prosta, bez skręceń oraz płaska i równa od strony zewnętrznej (strona zewnętrzna – strona oddziaływania zewnętrznych warunków badawczych) i trwale zamocowana do ościeżnicy. Jest to bardzo ważne, ponieważ po zamocowaniu do komory badawczej dobrze przygotowanego okna unikniemy skręceń oraz łatwo uzyskamy pion i poziom.

 

Dopuszcza się brak stosowania dodatkowej ramy pomocniczej, ale stanowisko badawcze powinno być wyposażone w specjalne mocowania dociskające ościeżnicę do komory badawczej. Takie mocowania posiadają np. mobilne komory badawcze używane w naszym laboratorium. Wymaga to również pewnego doświadczenia w instalacji okna na stanowisku badawczym. Brak dodatkowej ramy pomocniczej powinien być jednak zawsze skonsultowany z pracownikami laboratorium. Można nie stosować dodatkowej ramy pomocniczej, ale zawsze na dole pod ościeżnicą okna należy dodatkowo dołożyć poszerzenie systemowe, które zapewni odpowiednie usytuowanie wysokości zewnętrznych otworów odwadniających w ościeżnicach. Brak dolnego poszerzenia może spowodować brak drożności tych otworów co oczywiście negatywnie wpłynie na wynik badania wodoszczelności okna.

Verified by MonsterInsights