SimplaFaktor – nowoczesne narzędzie dla producenta okien

Maj 22, 2018 8:00 am | Kategoria: Aktualności Artykuły

SimplaFaktor.pl to wsparcie jakości dla producenta okien. Jedyny na rynku autorski program wspierający skutecznie kontrolę jakości produkcji oraz pozwalający na tworzenie niezbędnej dokumentacji towarzyszącej wyrobowi.

SimplaFaktor został stworzony przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. Głównym celem programu jest wsparcie dla producentów w zakresie doskonalenia wiedzy oraz świadomości związanej z poprawnym wprowadzaniem wyrobów do obrotu.

Wszystkie dostępne kalkulatory w SimplaFaktor zostały zweryfikowane oraz autoryzowane przez naszych specjalistów. Wyniki z obliczeń oraz pełne raporty są zgodne z obowiązującymi normami.

Generowanie za pomocą kreatora Deklaracji Właściwości Użytkowych zapewnia zgodność z aktualnymi przepisami obwiązującymi w Unii Europejskiej oraz obwiązującym wzorem dostępnym w Rozporządzaniu Nr 305/2011 (CPR).

SimplaFaktor to zaawansowany program, który jest łatwy i przyjazny dla użytkownika.

Wszystkie dane użytkownika takie jak: dane teleadresowe firmy, przypisane systemy okienne, obliczone współczynniki, zapisane wyniki z kalkulatorów oraz kontroli są przechowywane na serwerze oraz zabezpieczone przed dostępem za pomocą hasła, do którego ma tylko dostęp użytkownik.

Kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okien

 • obliczenia współczynnika Uw zgodnie z aktualną normą PN-EN 10077-1,
 • 19 podstawowych najbardziej popularnych typów konstrukcji okien, wybrany typ okna można dodatkowo skonfigurować: które skrzydła są otwierane, jaki zastosowano słupek (stały, ruchomy), zmiana wymiaru, zmiana położenia słupków,
 • 63 różne rodzaje szyb zespolonych (jednokomorowe, dwukomorowe, akustyczne, bezpieczne) – baza jest cały czas uzupełniana,
 • 30 typów ramek dystansowych (ramki ciepłe oraz aluminiowe),
 • 7 typów złożeń pozwalających na obliczenie współczynnika Uw dla każdej kombinacji typu okna (ościeżnica do szklenia stałego, ościeżnica/skrzydło, skrzydła/słupek stały, skrzydło/słupek stały do szklenia stałego, skrzydła/słupek ruchomy, słupek stały do szklenia stałego),
 • współczynniki Uf dla powyższych złożeń obliczone dla referencyjnych pakietów szybowych (wszystkie rodzaje szyb jednokomorowych oraz dwukomorowych),
 • zapis wyniku obliczonego współczynnika Uw w formie raportu pdf. – skrócony, pełny oraz pełny do autoryzacji przez nasze laboratorium. Zapisane raporty zawsze są dostępne na serwerze w bazie użytkownika.

Kalkulator izolacyjności akustycznej

 • obliczenia zgodnie z aktualną normą PN-EN 14351-1,
 • 4 typy powierzchni obliczanych,
 • obliczenia izolacyjności akustycznej okien z nawiewnikami,
 • obliczenia z uwzględnieniem przenoszenia bocznego (korekta na montaż),
 • 63 różne rodzaje szyb zespolonych (jednokomorowe, dwukomorowe, akustyczne, bezpieczne) – baza jest cały czas uzupełniana,
 • zapis wyniku obliczonego wskaźnika Rw(C, Ctr) w formie raportu pdf. – skrócony, pełny oraz pełny do autoryzacji przez nasze laboratorium. Zapisane raporty zawsze są dostępne na serwerze w bazie użytkownika

Badania wstępne typu (ITT)

 • baza wyników wstępnych typu:
  • wyniki własne wykonane przez użytkownika,
  • wyniki udostępnione w systemie kaskadowania przez dostawcę profili,
 • wydruk zestawienia wyników w formie raportu pdf.

Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych

 • kreator do wystawiania Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozp. nr 305/2011 (CPR),
 • generowanie dla konkretnego typu okna,
 • generowanie dla wyprodukowanej konstrukcji okna,
 • generowanie na podstawie własnych właściwości wpisanych „z ręki”,
 • zapis DWU w formie pdf w bazie użytkownika,

Zakładowa Kontrola Produkcji

 • elektroniczny formularz do przeprowadzania kontroli produkcji poszczególnych stanowisk technologicznych,
 • możliwość prowadzenia kontroli tylko dla wybranych stanowisk technologicznych,
 • zapis wyników z kontroli w formie raportu pdf. zapisanego na w bazie na serwerze użytkownika.

 

SimplaFaktor dostępny jest w subskrypcji rocznej – abonament roczny.