Czym jest badanie odporności na włamanie?

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 stawia jako jedno z wymagań obiektów budowlanych „Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów budowlanych”, a w tym dokładniej o nie stwarzaniu ryzyka szkód, między innymi w wyniku włamania.

Czym są okna i drzwi, nie do końca trafnie nazywane, „antywłamaniowymi”?

Wyroby te nie są odporne na włamanie. Ich funkcją  jest stawianie oporu przeciw sforsowaniu przez określony czas. Norma PN-EN 1627 definiuje odporność na włamanie jako właściwości drzwi, okna, ściany osłonowej, kraty i żaluzji, polegające na stawianiu oporu próbom siłowego wejścia do chronionego pomieszczenia lub obszaru, z użyciem siły fizycznej oraz za pomocą określonych narzędzi. Stopień odporności decyduje o przyporządkowaniu do odpowiedniej klasy odporności na włamanie.

 

Właściwości te określamy wyłącznie na podstawie badań wykonywanych przez akredytowane laboratorium (zakres akredytacji) według norm:

  • PN-EN 1628 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenia statyczne.
  • PN-EN 1629 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenia dynamiczne.
  • PN-EN 1630 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.

Ww. normy odnoszą się wyłącznie do wyrobów budowlanych, natomiast nie dotyczą sposobu ich montażu w przegrodach budowlanych oraz połączenia ze strukturą budynku.

Badania mają za zadanie sprawdzenie odporności kompletnego wyrobu budowlanego pod różnymi aspektami. Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Należy zrozumieć, że samo zastosowanie oszklenia i okucia      o określonej klasie odporności nie zezwala nam na jednoznaczne określenie klasy odporności na włamanie. Dopiero przebadanie kompletnego, funkcjonującego wyrobu pozwala określić poziom odporności, który zapewnia.

Każdy wyrób budowlany powinien być klasyfikowany według jednej z sześciu klas odporności RC, w zależności od poziomu odporności na próby włamania, który zapewnia, zgodnie z normą  PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.

Uzgodnienie zasad klasyfikacji odporności na włamanie zajęło kilka lat, wzięto pod uwagę metody ataku stosowane przez włamywaczy oraz statystyki dotyczące przestępczości. W celu zachowania odtwarzalności i powtarzalności badań ustalono metody oraz procedury badawcze.

 

Wyroby budowlane podzielono na grupy:

grupa 1

wyrób, który ma pełne i sztywne skrzydło oraz otwierający element, a zasadniczym ruchem w celu otwarcia jest obracanie elementu, np. okna i drzwi rozwierane na zawiasach lub czopach;

grupa 2

wyrób, który ma pełne i sztywne skrzydło oraz otwierający element, a zasadniczym ruchem w celu otwarcia jest przesuwanie, np. okna i drzwi przesuwne;

grupa 3

wyrób, który ma skrzydło lub otwierający się element zbudowany z pewnej liczby sztywnych elementów połączonych razem tak, że elementy mogą przemieszczać się względem siebie, np. żaluzja zwijana;

grupa 4

wyrób, który ma co najmniej jeden otwór (z wyłączeniem płytek otworów listowych), przez który może przejść próbnik o średnicy 25 mm, np. krata.

 

PN-EN 1628 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenia statyczne.

Na obiekt przykładane są siły o różnej wartości, w zależności od klasy deklarowanej przez zlecającego badanie. Obciążenia przykładane są prostopadle do płaszczyzny skrzydła. Zdolność wyrobu do stawiania oporu obciążeniu statycznemu mierzy się za pomocą próbników. Jeżeli możemy przełożyć próbnik przez jakąkolwiek powstałą szczelinę, badanie ma wynik negatywny.

 

Wyróżniamy następujące punkty obciążenia:

– naroże wypełnienia, gdzie weryfikuje się wytrzymałość zastosowanego materiału wypełnienia oraz jego systemu utwierdzenia,

– naroże skrzydła (sprawdzana jest wytrzymałość naroża),

– punkty ryglujące (sprawdzana jest wytrzymałość poszczególnych punktów unieruchomienia, np.zawiasów, zaczepów).

 

Badanie to pokazuje, jak ważny jest prawidłowy montaż komponentów, np. wklejenie oszklenia, odpowiedni rozstaw punktów ryglujących, długość i rodzaj zastosowanych wkrętów mocujących okucie oraz prawidłowe ustawienie elementów okucia (np. rolka i zaczep).

 

PN-EN 1629  Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenia dynamiczne.

Badanie symuluje gwałtowny atak fizyczny, np. uderzenie ramieniem lub kopanie, poprzez zastosowanie wahadłowego elementu uderzającego. Uderzane są naroża i środek obiektu. Uderzenie następuje zawsze po stronie atakowanej, którą określa producent. Wynik badania jest pozytywny, jeżeli po uderzeniu nie jesteśmy w stanie przełożyć próbnika o eliptycznym kształcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

PN-EN 1630 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.

badania antywłamaniowe, badanie odporności na włamanie , odporność na włamanie, badania RC

Fot. Próba ataku ręcznego

Jest to badanie polegające na próbie otwarcia lub stworzenia otworu dostępu, mierzonego według trzech rodzajów szablonów. Jako że badanie to w głównej mierze oparte jest na zdolnościach i predyspozycjach atakującego, norma w szczegółowy sposób określa niezbędne umiejętności, jakie powinien posiadać zespół badawczy.

 

Badanie jest podzielone na dwa etapy:

  1. badanie wstępne – ma na celu określenie słabych miejsc obiektu oraz skuteczności poszczególnych narzędzi z danej klasy,
  2. badanie główne – polega na próbie siłowego otwarcia obiektu lub utworzenia otworu dostępu w najsłabszym miejscu, wytypowanym podczas badania wstępnego. W zależności od deklarowanej przez producenta klasy, wykorzystywane są odpowiednie zestawy narzędzi podczas próby włamania.

 

Badania odporności na włamanie to skomplikowany proces wymagający doświadczenia, wiedzy oraz nowoczesnych i precyzyjnych narzędzi badawczych. Producent musi być świadomy złożoności tego procesu oraz wpływu wszystkich elementów na wynik końcowy. Deklarowanie klasy odporności na włamanie możliwe jest wyłącznie na podstawie badań wykonanych przez akredytowaną jednostkę. Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej stale poszerza zakres wykonywanych badań, zapewniając obsługę na najwyższym poziomie. Stawiamy na partnerskie i indywidualne podejście do klienta. Zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie wymagań normy związanych z przygotowaniem obiektów do badań, między innymi: kwestie dotyczące montażu obiektu w ramie pomocniczej, zastosowanego okucia i oszklenia.

Verified by MonsterInsights