Mobilne Laboratorium uznane w programie certyfikacji okien Keystone.

Program certyfikacji okien Keystone (Keystone Window Certification Program) wymaga, aby testy na produkty były przeprowadzane przez niezależne laboratoria, które spełniają określone wymagania jakościowe.

 Wymagania dla laboratoriów, które przeprowadzają testy w ramach programu Keystone:
  1. Akredytacja – Laboratoria muszą posiadać akredytację ISO/IEC 17025, co oznacza, że są one w pełni akredytowane przez jedną z akredytowanych agencji akredytacyjnych, a ich systemy zarządzania jakością są zgodne z międzynarodowymi normami.
  2. Doświadczenie – Laboratoria muszą posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie testowania okien oraz innych produktów związanych z branżą okienną.
  3. Wyposażenie – Laboratoria muszą posiadać odpowiednie wyposażenie laboratoryjne.
  4. Personel – Laboratoria muszą zatrudniać odpowiednio wykwalifikowany personel, którego kwalifikacje i kompetencje są potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami.
  5. Niezależność – Laboratoria muszą być w pełni niezależne i nie może istnieć konflikt interesów pomiędzy laboratorium a producentem, którego produkt jest testowany.

Wszystkie laboratoria, które chcą przeprowadzać testy w ramach programu certyfikacji Keystone, muszą złożyć wniosek o akredytację, a ich procesy i systemy zarządzania jakością są poddawane szczegółowej ocenie przez akredytowaną jednostkę. Po uzyskaniu akredytacji, laboratoria muszą regularnie poddawać się audytom w celu zapewnienia, że nadal spełniają wymagania programu Keystone.

Czym jest program certyfikacji okien Keystone ?

Program certyfikacji okien Keystone (Keystone Window Certification Program) to inicjatywa, która ma na celu zapewnienie, że okna są projektowane, testowane i wytwarzane zgodnie z wymaganiami norm i standardów jakości. Program certyfikacji jest akredytowany zarówno przez Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI), jak i Kanadyjską Radę ds. Standardów (SCC), które obejmują także inne produkty branży okiennej, takie jak drzwi zewnętrzne, systemy fasadowe czy też okna dachowe.

 

Produkty, które uzyskują certyfikat Keystone, muszą przejść szereg testów i spełnić wymagania dotyczące różnych parametrów, takich jak izolacyjność cieplna, szczelność, odporność na wiatr i deszcz, a także wytrzymałość na obciążenia. Wszystkie testy są przeprowadzane przez niezależne laboratoria, a wyniki poddawane są szczegółowej analizie, aby upewnić się, że produkty spełniają wymagania.

Certyfikat Keystone może być przyznawany tylko producentom, którzy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich wymagań programu certyfikacyjnego, a także regularnie poddają swoje produkty badaniom i audytom. Ostatecznie certyfikat stanowi gwarancję jakości dla klientów, którzy mogą mieć pewność, że kupując okna z certyfikatem Keystone, otrzymują produkty spełniające najwyższe standardy jakości.

Niezależność laboratorium jest szczególnie istotna, ponieważ pozwala na uniknięcie konfliktów interesów, które mogłyby wpłynąć na wyniki testów i ocenę produktów. Aby uzyskać certyfikat Keystone, producenci muszą dostarczyć do programu certyfikacji Keystone wyniki testów przeprowadzonych przez niezależne laboratorium, które potwierdzają, że ich produkty spełniają określone wymagania jakościowe.

Przeczytaj też :

https://badaniaokien.pl/badania-okien-i-drzwi/eksport-usa-i-kanada/

Verified by MonsterInsights