Tylko dwa laboratoria w Polsce potwierdziły swoje kompetencje – Odporność na włamanie wg norm z 2021 r.

Wielu naszych klientów dopytuje o aktualność norm dotyczących badań odporności na włamanie i klasyfikacji otrzymanych wyników. Pytania te, jak wynika z informacji od naszych klientów wywodzą się ze sprzecznych informacji pojawiających się w dyskusjach branżowych. 

W roku 2021 do zbioru polskich norm przyjęto nowe normy dotyczące badań odporności na włamanie. Dotychczasowe normy z 2011 roku oraz z roku 2016 zostały wycofane i zastąpione przez wersje aktualne z listopada 2021 r. Najważniejszą zmianą jest uaktualnienie długo wyczekiwanej normy klasyfikacyjnej „PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Wymagania i klasyfikacja”. Normy badawcze z serii EN 1628, EN 1629EN 1630 miały swoją aktualizuje w 2016 roku, ale wraz z tymi zamianami nie ukazała się wtedy nowa norma klasyfikacyjna. 

Tylko dwa laboratoria w Polsce potwierdziły swoje kompetencje – Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej oraz Instytut Techniki Budowlanej. Po 2016 roku wykonywaliśmy badania wg norm z 2011 roku oraz wg norm z 2016 klasyfikując wyniki wg normy 2011r., czekając jednocześnie na aktualizację normy klasyfikacyjnej.  Obecnie wszystkie normy wraz klasyfikacyjną są spójne pomiędzy sobą, ponieważ zostały jednocześnie zaktualizowane. 

Wykaz norma nieaktualnych i aktualnych:

  • Norma nieaktualna, wycofana: PN-EN 1627:2012 + Ap1:2015-03P drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Wymagania i klasyfikacja
  • Zastąpiona przez: PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Wymagania i klasyfikacja.
  • Norma nieaktualna, wycofana: PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne.
  • Zastąpiona przez: PN-EN 1628:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne.
  • Norma nieaktualna, wycofana: PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne
  • Zastąpiona przez: PN-EN 1629:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne.
  • Norma nieaktualna, wycofana: PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.
  • Zastąpiona przez: PN-EN 1630:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.

Wraz z wydaniem nowych zaktualizowanych norm Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w ramach stałego rozwoju oraz podnoszenia swoich kompetencji zaktualizowało swój zakres akredytacji na początku roku 2022 r., co umożliwia nam wykonywanie tych badań i klasyfikowanie wyników zgodnie z najnowszymi i aktualnymi normami wydanymi w 2021 r.

Zmiany i nowe metody badań

Wszystkie normy zostały objęte szeregiem zmian. Zmiany te dotyczą uszczegółowienia, czasem kosmetyki, ale dodano również nowe metody badania. Do nowych metod można zaliczyć między innymi:

  • dodatkowe badania drzwi (dostęp do strony nieatakowanej), które od strony nieatakowanej wyposażone są okucia antypaniczne pozwalające odryglować zamknięte drzwi poprzez mechanizm zwalniający,
  • dodatkowe badania dla zamków, wkładek, tarcz osłonowych (szyldów) które nie mają klasyfikacji zgodnie z odpowiednimi normami. Dzięki temu nie stanowi to już kryterium przyjęcia próbek do badań z wymaganymi do tej pory dodatkowymi certyfikatami potwierdzającymi spełnienie wymagań zawartych w normie klasyfikacyjnej EN 1627.

Zestawy narzędzi potrzebne do przeprowadzenia ataku wg normy EN 1630 zostały uzupełnione o różne drobne narzędzia. Dodano również dodatkowy przestrzenny próbnik E4 o wymiarach 660x150mm do oceny dostępu otworu przy próbie ataku ręcznego dla np. naświetli górnych lub bocznych przeziernych lub nieprzeziernych. 

Aktualizacja objęła również zamki wyposażone w mechatronikę oraz zamki listwowe wielopunktowe, które do tej pory nie były objęte normą klasyfikacyjną.

Zwiększono również zakres przenoszenia uzyskanej klasy dla drzwi zewnętrznych z dotychczasowej dla szerokość i wysokości (+10%) – (-20%), na bardziej korzystne dla szerokość i wysokości (+20%) – (-50%).

Dużą zmianą jest również podejście do badań wstępnych, czyli tzw. pre-testu. Jeśli operator wykona badania na wytypowanych wszystkich wrażliwych obszarach i na każdy obszar poświęci całkowity czas wymagany dla pełnej klasy i jednocześnie nie uzyska dostępu (wynik pozytywny), to nie jest wymagane wykonywanie testu głównego. Badania wstępne można wtedy zakwalifikować jako test główny. 

Ważną naszym zdaniem zmianą jest nowe podejście w badaniu oporności na obciążenie statyczne mocowania oszklenia w skrzydle lub ramie. Do tej pory siłownik do obciążenia statycznego był umieszczany bezpośrednio na szybie. Teraz pod stempel można podłożyć dodatkową płytę np. z drewna lub tworzywa sztucznego co powoduje rozłożenie obciążenia na płaszczyznę obciążaną. W poprzednim podejściu metody badania zdarzało się, że siłownik przebijał się przez szybę, która była w odpowiedniej klasie np. P5A, P6A ale z kolei jej mocowanie w ramie nie zostało uszkodzone

Fot. 1, 2, 3 Badanie oporności na obciążenie statyczne wg PN-EN 1628+A1:2016-02.

Fot. 4, 5 Badanie oporności na obciążenie statyczne wg PN-EN 1628:2021-11 z dodatkowym panelem ochronnym ze sklejki.

Zmiany, które zostały wymienione powyżej to tylko nie wielka część, ale wg nas najbardziej istotne o których warto pamiętać przygotowując się do badań. 

Kompetencje Laboratorium

Bardzo ważną sprawą dla Zlecających badania odporności na włamanie, jest sprawdzenie i upewnienie się czy dane laboratorium posiada w swoim zakresie akredytacji wyszczególnione aktualne normy badawcze, czyli posługuje się ważnymi normami. Warto o tym pamiętać, aczkolwiek każde laboratorium, które stale podnosi swoje kompetencje ma na pewno aktualne normy w swoim zakresie akredytacji. Zakres akredytacji każdego laboratorium można sprawdzić na stronie Polskiego Centrum Akredytacji, klikając w link https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/ wpisując w pole „Nr akredytacji” numer lub wyszukując je np. poprzez nazwę laboratorium.

Na koniec chcemy przypomnieć, że nasze laboratorium wykonuje również w fabryce lub na budowie badania odporności na włamanie wg normy „PN-EN 1630:2021-11 …Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego” z zakresu badań wstępnych, czyli tzw. pre-test. Badania wykonywane mobilnie nie są kwalifikowanie jako wyniki do klasyfikacji wg normy EN 1627 do raportu z badań, ze względu na brak i w zasadzie niemożliwość uzyskania akredytacji w tym obszarze jako usługa mobilna. Mimo to badania te cieszą się bardzo dużą popularnością wśród naszych klientów, ponieważ pozwalają na wstępną ocenę produktu przed jego zawiezieniem do laboratorium na pełne badania odporności na włamanie.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących wymagań, przebiegu badania, wymaganej dokumentacji pozostajemy do państwa dyspozycji i zapraszamy na szkolenia.

Specjalista ds. badań wytrzymałościowo-mechanicznych:

Jarosław Barszcz tel. +48 501 780 616

Kierownik laboratorium 

Adam Mścichowski tel. +48 696 050 073

Verified by MonsterInsights