Aktualności

Mobilne Laboratorium na Budmie 2011

13 Mobilne Laboratorium będzie partnerem do spraw jakości podczas tegorocznego pokazu fabryki okien na żywo. Jest to projekt, […]

Mobilne Laboratorium dla Bogatyni

Przede wszystkim Jakość! Mobilne Laboratorium było partnerem ds. jakości Fabryki Okien na Żywo, które cieszyło się dużym […]

Oznakowanie CE obowiązkowe

Zgodnie z rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011, który uchyla dyrektywę RADY  89/106/EWG […]

Mikroprzedsiębiorca Roku 2011

Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia i przyznanej nam nagrody. Cieszy nas fakt, że wyjątkowa formuła […]

Nowy zakres Akredytacji

Na początku października 2011 uzyskaliśmy akredytację na wykonywanie obliczeń przenikalności cieplnej wg normy PN-EN ISO 10077-2:2005. Oznacza to potwierdzenie […]