KT nr 169

Z dniem 1 października MOBILNE LTB zostało powołane przez PKN na członka Komitetu Technicznego.

Komitety techniczne są działającymi przy PKN kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych. Powoływane są przez Prezesa PKN na wniosek dyrektora Zespołu Normalizacyjnego, po zasięgnięciu opinii Rady Normalizacyjnej. KT działają za pośrednictwem grup roboczych, w uzasadnionych przypadkach działają za pośrednictwem podkomitetów. – źródło PKN.PL

Mobilne laboratorium jest członkiem komitetu technicznego nr KT nr 169 ds. Okien, Drzw, Żaluzji i Okuć.

Verified by MonsterInsights