PN-EN 14351-1+A1:2010

Od 1 października 2010 obowiązuje już tylko nowa norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010.

Dotychczasowa norma PN-EN 14351-1:2006 została wycofana ze zbioru polskich normy i nie jest już dostępną w PKN. Norma z poprawką na razie będzie dostępna w języku oryginalnym, w języku polskim prawdopodobnie ukaże się na początku grudnia. O zmianach w normie pisaliśmy już wcześniej w kwietniu (jako pierwsi podaliśmy tą informację dla naszej branży). Poniżej podajemy najważniejsze naszym zdaniem informację dotyczące producentów okien i drzwi w formie pytań i odpowiedzi, które pojawiają się w e-mail jak również w kontaktach telefonicznych.

Pytanie: Norma, która jest dostępna od kilku miesięcy w języku angielskim już wzbudza pewne niepokoje i kontrowersje. Przede wszystkim chodzi o interpretację związaną z dotychczas wykonanymi badaniami, czy będą nadal ważne, czy trzeba wykonać je na nowo?

Odpowiedź: Naszym zdaniem oczywiście nie trzeba powtarzać badań typu, nadal są ważne te, które zostały wykonalne na zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006. System oceny zgodności nie zmienił się, pozostał ten sam.

Pytanie: Dotychczas norma nie regulowała terminów wykonywania badań okresowych w ramach ZKP, co zmieniło się teraz?

Odpowiedź: Ta kwestia zawsze była interpretowana na rożne sposoby, teraz dzięki poprawce, producent nie będzie miał żadnych wątpliwości. Zgodnie z pkt. 7.5 „Stały nadzór i akceptacja FPC” – kontrola całej ZKP powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku, dotyczy to badań gotowych wyrobów jak również oceny całej ZKP oraz badań bieżących (kontrole wyrywkowe), przegląd dokumentacji itp. W przypadku znaczących odchyleń od udokumentowanych procedur częstotliwość kontroli należy odpowiednio zwiększyć.

Pytanie: Czy uzyskane wysokie wyniki podczas badań typu muszą być zachowane podczas badań kontrolnych gotowego wyrobu?

Odpowiedź: Jeśli producent deklaruje jakiś wynik na produkowanym wyrobie, to na elemencie kontrolnych wynik musi być taki sam albo lepszy.

Pytanie: Czy systemodawca, który wykonał badania typu i mający do nich prawo może je udostępnić producentowi okien i drzwi?

Odpowiedź: Nowa norma reguluje precyzyjnie to na jakich warunkach, może się odbyć udostępnienie wyników z badań typu i prawo do ich posługiwania się przez producenta. Oto, niektóre z warunków: zawarcie umowy, stosowanie identycznych komponentów do produkcji gotowych wyrobów, udokumentowane dowody na identyczne właściwości gotowego wyrobu zgodnego z wynikami badań typu.

W związku z pojawieniem się nowych elementów dotyczących kontroli ZKP w zaistniałej normie PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 laboratorium nasze przygotowało nową ofertę badawczą:

Badania kontrolne w pełnym obowiązkowym zakresie gotowego wyroby w ramach ZKP

  • 4000 PLN +22%VAT, każdy następny dodatkowy element 1500 PLN +22%VAT,

(cena zawiera: badania w fabryce wraz z kosztami delegacyjnymi, wydanie raportu i klasyfikacji właściwości)

Kontrola (inspekcja) produkcji i systemu ZKP wraz z badaniem nośności zgrzanych naroży ościeżnic i skrzydeł

  • 1000 PLN +22%VAT jako opcja podczas badań kontrolnych
  • 2000 PLN +22%VAT jako oddzielny przyjazd na kontrolę (inspekcję)

(cena zawiera: badania narożników, przyjazd wraz kosztami delegacyjnymi, wydanie raportu i klasyfikacji właściwości)

Verified by MonsterInsights