Nowelizacja normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006

Nowelizacja normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006

Z dniem 27 kwietnia 2010 została opublikowana i ogłoszona (skonsolidowana) norma PN-EN 14351-1+A1:2010. Norma na razie dostępna jest w języku oryginalnym – czyli angielskim. W tej chwili w Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwają jeszcze prace związane z  tłumaczeniem normy na język polski, potrwa to jeszcze kilka miesięcy. Norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006 będzie ważna tylko do 1-10-2010, więc na pewno przed upływem tego terminu musi się ukazać wersja polska. Do tego czasu będą funkcjonowały jednocześnie dwie wersje.Najważniejsze zmiany zaszły w punkcie 7 normy, a dotyczy on oceny zgodności (badania typu, zakładkowa kontrola produkcji, kaskadowe udostępnianie wyników ITT, plan badań itp.).

Zmiany w nowej wersji normy dotyczącą przede wszystkim uściślenia sposobu kaskadowego udostępniania wyników badań ITT wykonanych przez systemodawców profili. Do tej pory te kwestie były dość nie jasne i każdy z producentów kto miał takie badania postępował wg swojej filozofii (nie zawsze słusznej). Sposoby udostępniania wyników ITT swoim producentom nie zawsze też były korzystne dla finalnego produktu, a w konsekwencji odbijało się to na kliencie, który chce produkt dobry i wysokiej jakości. Dużo zmian też dotyczy sposobu prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji. Poprawiono również różne drobne błędy, które przysparzały problemów we wspólnej jednoznacznej interpretacji laboratoriów prowadzącym badania w ocenie zgodności okien i drzwi zewnętrznych.

Verified by MonsterInsights