MOBILNE LTB akredytowane!

Marzec 13, 2012 3:47 pm | Kategoria: Aktualności

17 czerwca 2009 roku MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej otrzymało akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji pod nr AB 1054. Przez około rok trwały prace nad wdrażaniem systemu zarządzania laboratorium zgodnie z norma PN EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”. W lutym br. system został oceniony przez audytorów z PCA z wynikiem bardzo dobrym. MOBILNE LTB jest w tej chwili jedynym laboratorium akredytowanym w Polsce, które przyjeżdża i wykonuje badania okien i drzwi na miejscu u producenta.

Akredytowane zostały wszystkie metody badawcze, które pozwalają na przeprowadzenie badań na miejscu u producenta w pełnym zakresie takich jak:

  • obowiązkowe badania wstępne pełne na zgodność z Aprobatami Technicznymi przy rozpoczęciu produkcji lub zmianie systemu na inny,
  • obowiązkowe badania okresowe na zgodność z Aprobatami Technicznymi wykonywane co 1,5 roku,
  • obowiązkowe badania okresowe/kontrolne w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN EN 14351-1+A1:2010 (zadania do wykonania na odpowiedzialność producenta – łącznie z pobraniem próbek – FPC prowadzona przez producenta wg pkt. 7.3).

 

„Dziękujemy wszystkim firmom, które do tej pory zaufały kompetencjom i doświadczeniu w pracy naszego laboratorium mimo braku posiadania przez nas akredytacji. Teraz dzięki akredytacji uzyskanej od PCA pragniemy zwiększyć poziom zaufania wśród firm, które do tej pory wahały się w podjęciu współpracy z nami” – kierownik laboratorium Adam Mścichowski.

Z okazji uzyskanej akredytacji tylko w lipcu i sierpniu laboratorium akredytowane przygotowało specjalną ofertą na badania,:

Rabat 20% na wszystkie wykonywane badania oraz badania narożników przez rok za darmo (4 badania w roku – 1/na kwartał)

Uwaga!!! Aby skorzystać ze specjalnej oferty należy podać hasło: AKREDYTACJA!!!

Zakres akredytowanych metod badawczych MOBILNE LTB.