MOBILNE LTB akredytowane!

17 czerwca 2009 roku MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej otrzymało akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji pod nr AB 1054. Przez około rok trwały prace nad wdrażaniem systemu zarządzania laboratorium zgodnie z norma PN EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”. W lutym br. system został oceniony przez audytorów z PCA z wynikiem bardzo dobrym. MOBILNE LTB jest w tej chwili jedynym laboratorium akredytowanym w Polsce, które przyjeżdża i wykonuje badania okien i drzwi na miejscu u producenta.

Akredytowane zostały wszystkie metody badawcze, które pozwalają na przeprowadzenie badań na miejscu u producenta w pełnym zakresie takich jak:

  • obowiązkowe badania wstępne pełne na zgodność z Aprobatami Technicznymi przy rozpoczęciu produkcji lub zmianie systemu na inny,
  • obowiązkowe badania okresowe na zgodność z Aprobatami Technicznymi wykonywane co 1,5 roku,
  • obowiązkowe badania okresowe/kontrolne w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN EN 14351-1+A1:2010 (zadania do wykonania na odpowiedzialność producenta – łącznie z pobraniem próbek – FPC prowadzona przez producenta wg pkt. 7.3).

 

„Dziękujemy wszystkim firmom, które do tej pory zaufały kompetencjom i doświadczeniu w pracy naszego laboratorium mimo braku posiadania przez nas akredytacji. Teraz dzięki akredytacji uzyskanej od PCA pragniemy zwiększyć poziom zaufania wśród firm, które do tej pory wahały się w podjęciu współpracy z nami” – kierownik laboratorium Adam Mścichowski.

Z okazji uzyskanej akredytacji tylko w lipcu i sierpniu laboratorium akredytowane przygotowało specjalną ofertą na badania,:

Rabat 20% na wszystkie wykonywane badania oraz badania narożników przez rok za darmo (4 badania w roku – 1/na kwartał)

Uwaga!!! Aby skorzystać ze specjalnej oferty należy podać hasło: AKREDYTACJA!!!

Zakres akredytowanych metod badawczych MOBILNE LTB.

Verified by MonsterInsights