Aktualności

KT nr 169

Z dniem 1 października MOBILNE LTB zostało powołane przez PKN na członka Komitetu Technicznego. Komitety techniczne są działającymi […]

PN-EN 14351-1+A1:2010

Od 1 października 2010 obowiązuje już tylko nowa norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Dotychczasowa norma PN-EN 14351-1:2006 została wycofana […]

Nowa komora do badania okien i drzwi

Od początku grudnia nasze laboratorium dysponuje stanowiskiem badawczym dającym nowe możliwości. Pod koniec listopada zakończyły się testy. […]

Mobilne Laboratorium na Budmie 2011

13 Mobilne Laboratorium będzie partnerem do spraw jakości podczas tegorocznego pokazu fabryki okien na żywo. Jest to projekt, […]

Mobilne Laboratorium dla Bogatyni

Przede wszystkim Jakość! Mobilne Laboratorium było partnerem ds. jakości Fabryki Okien na Żywo, które cieszyło się dużym […]

Oznakowanie CE obowiązkowe

Zgodnie z rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011, który uchyla dyrektywę RADY  89/106/EWG […]

Mikroprzedsiębiorca Roku 2011

Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia i przyznanej nam nagrody. Cieszy nas fakt, że wyjątkowa formuła […]

Nowy zakres Akredytacji

Na początku października 2011 uzyskaliśmy akredytację na wykonywanie obliczeń przenikalności cieplnej wg normy PN-EN ISO 10077-2:2005. Oznacza to potwierdzenie […]