Aktualności

Akredytacja PCA

Pod koniec listopada podpisaliśmy umowę z firmą TQM Consulting na wdrożenie systemu zarządzania laboratorium na zgodność z normą PN EN ISO/IEC […]

MOBILNE LTB akredytowane!

17 czerwca 2009 roku MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej otrzymało akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji pod nr AB 1054. […]

MOBILNE LTB autoryzowane!

Z dniem 28 sierpnia 2009 otrzymaliśmy od Ministra Infrastruktury decyzję nr 13/AU/WB/09 o autoryzacji naszego laboratorium, a zatem MOBILNE Laboratorium […]

MOBILNE LTB notyfikowane!

7-go września 2009 Pierwsze w Europie notyfikowane laboratorium mobilne. Mobilne Laboratorium Techniki  Budowlanej to pierwsza firma oferująca […]

KT nr 169

Z dniem 1 października MOBILNE LTB zostało powołane przez PKN na członka Komitetu Technicznego. Komitety techniczne są działającymi przy […]

PN-EN 14351-1+A1:2010

Od 1 października 2010 obowiązuje już tylko nowa norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Dotychczasowa norma PN-EN 14351-1:2006 została wycofana […]

Nowa komora do badania okien i drzwi

Od początku grudnia nasze laboratorium dysponuje stanowiskiem badawczym dającym nowe możliwości. Pod koniec listopada zakończyły się testy. […]