Aktualności

Marzec 13, 2012

MOBILNE LTB akredytowane!

17 czerwca 2009 roku MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej otrzymało akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji pod nr AB 1054. Przez około rok trwały prace nad wdrażaniem systemu zarządzania laboratorium zgodnie z norma PN EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

MOBILNE LTB autoryzowane!

Z dniem 28 sierpnia 2009 otrzymaliśmy od Ministra Infrastruktury decyzję nr 13/AU/WB/09 o autoryzacji naszego laboratorium, a zatem MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej już wkrótce otrzyma notyfikacje od Komisji Europejskiej Unii Europejskiej. Oznacza to, że już za kilkanaście dni będziemy mogli wykonywać badania wstępne[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

MOBILNE LTB notyfikowane!

Pierwsze w Europie notyfikowane laboratorium mobilne. Mobilne Laboratorium Techniki  Budowlanej to pierwsza firma oferująca usługi badawcze, która postanowiła przeprowadzać badania okien i drzwi u producentów. Potwierdzeniem trafności tego pomysłu jest rosnąca liczba zadowolonych klientów oraz dynamiczny rozwój laboratorium. Możliwość żywego kontaktu[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Polska Grupa Jednostek Notyfikowanych

Polska Grupa Jednostek Notyfikowanych MOBILNE Laboratorium jest jednym z członków PGJN, dzięki temu bierzemy czynny udział w pracy w ramach Dyrektywy 89/106/EWG.Do podstawowych zadań Grupy Jednostek Notyfikowanych należą: budowanie wzajemnego zaufania i przejrzystości pomiędzy jednostkami notyfikowanymi i władzami odpowiedzialnymi za ich[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

KT nr 169

Z dniem 1 października MOBILNE LTB zostało powołane przez PKN na członka Komitetu Technicznego. Komitety techniczne są działającymi przy PKN kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych. Powoływane są przez Prezesa PKN na wniosek dyrektora Zespołu Normalizacyjnego,[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Oblicz przenikalność cieplną

Przekazujemy państwu kolejne dwa kalkulatory do dyspozycji przez nasze laboratorium. Pierwszy z nich zamieszczony w zeszłym roku służy do obliczania współczynnika izolacyjności akustycznej za pomocą wartości tabelarycznych pochodzących z normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006. Natomiast dwa nowe, które zamieściliśmy na początku tego roku będą[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Nowelizacja normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006

Nowelizacja normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006 Z dniem 27 kwietnia 2010 została opublikowana i ogłoszona (skonsolidowana) norma PN-EN 14351-1+A1:2010. Norma na razie dostępna jest w języku oryginalnym – czyli angielskim. W tej chwili w Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwają jeszcze prace związane z […]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

PN-EN 14351-1+A1:2010

Od 1 października 2010 obowiązuje już tylko nowa norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Dotychczasowa norma PN-EN 14351-1:2006 została wycofana ze zbioru polskich normy i nie jest już dostępną w PKN. Norma z poprawką na razie będzie dostępna w języku oryginalnym, w języku polskim prawdopodobnie ukaże się[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Nowa komora do badania okien i drzwi

Od początku grudnia nasze laboratorium dysponuje stanowiskiem badawczym dającym nowe możliwości. Pod koniec listopada zakończyły się testy. Komora została zatwierdzona jako nowe urządzenie badawcze w MLTB. Nowa stacjonarna komora do badania okien, drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych daje teraz możliwość[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Mobilne Laboratorium Firma Przyjazna Klientowi

Wynik audytu klienckiego potwierdził, iż firma Mobilne Laboratorium: dokłada starań, aby obsłużyć Klienta rzetelnie, terminowo i profesjonalnie, spełnia oczekiwania Klientów co do możliwości i formy kontaktu, kompetencjami i uprzejmością pracowników buduje zaufanie Klientów, bierze pod uwagę opinie Klientów, traktuje ich[…]
Zobacz więcej