Oznakowanie CE obowiązkowe

Zgodnie z rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011, który uchyla dyrektywę RADY  89/106/EWG i tym samym nadaje obligatoryjny charakter oznakowaniu CE od lipca 2013. Do tego czasu wszystkie kraje będące członkami UE muszą dostosować swoje przepisy i wymagania.

W obecnej sytuacji jak wiadomo w Polsce umieszczanie znaku CE na oknach i drzwiach nie jest obowiązkowe, co wprowadza chaos informacyjny wśród producentów. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba poddawać ocenie zgodności wyrobów budowlanych jakimi są okna i drzwi.

Aby wprowadzić do obrotu w/w wyroby należy oczywiście poddać je wstępnym badaniom typu (ITT) oraz prowadzić ZKP.

Verified by MonsterInsights