MOBILNE LTB notyfikowane!

7-go września 2009

Pierwsze w Europie notyfikowane laboratorium mobilne.

Mobilne Laboratorium Techniki  Budowlanej to pierwsza firma oferująca usługi badawcze, która postanowiła przeprowadzać badania okien i drzwi u producentów. Potwierdzeniem trafności tego pomysłu jest rosnąca liczba zadowolonych klientów oraz dynamiczny rozwój laboratorium.

Możliwość żywego kontaktu w trakcie badań zarówno właścicielowi firmy jak i pracownikom daje  nieocenioną wiedzę na temat efektów pracy oraz zastosowanych rozwiązań. Komfort, oszczędność czasu, a co za tym idzie – funduszy, które każdy producent musi przeznaczyć na badania, sprawiają, że ten sposób przeprowadzania badań jest bezkonkurencyjny.

Myśląc nieustannie o potrzebach klientów Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej  7-go września 2009 uzyskało notyfikację (Nr notyfikacji: NB 2189) na podstawowy i niezbędny zakres badań potrzebnych do oznakowania znakiem CE wyrobów jakim są okna i drzwi. W związku z powyższym zostało upoważnione do przeprowadzania wstępnych badań typu (ITT) na zgodność z europejską normą EN 14351-1 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”, dzięki czemu wyniki badań Mobilnego Laboratorium uznawane są na całym obszarze Unii Europejskiej.

Europejska baza – laboratoria notyfikowane ->NANDO
MOBILNE LTB w NANDO nr NB 2189

wodoszczelnosc

Verified by MonsterInsights