Artykuły
Styczeń 13, 2015

Kaskadowanie ITT

Udostępnianie badań wstępnych typu przez stronę trzecią. Warunki i wymagania.   Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) Nr 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011r. oraz zgodnie z normą wyrobu dla okien i[…]
Zobacz więcej

Styczeń 13, 2015

Obowiązki dystrybutorów

„dystrybutor – oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku” cytat z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca[…]
Zobacz więcej

Styczeń 1, 2015

Zakładowa Kontrola Produkcji, wsparcie

Współpraca z naszym laboratorium ma na celu zapewnienie stałego wsparcia producentowi w zakresie prawidłowego udostępniania okien i drzwi do sprzedaży i eksploatacji. Inspekcje Zakładowej Kontroli Produkcji dotyczą fizycznych obszarów produkcji wraz z kontrolą badań bieżących, a także[…]
Zobacz więcej


Czerwiec 27, 2013

Od 1 lipca 2013 – Deklaracja właściwości użytkowych!

Od 1 lipca 2011 nowe obowiązki producentów. Deklaracja właściwości użytkowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę[…]
Zobacz więcej