NEPTUN – Gdańsk

Badania wodoszczelności zgodnie z normą PN-EN 13051. Budynek biurowy Neptun w Gdańsku.

Verified by MonsterInsights