Zaktualizowany zakres akredytacji!

Grudzień 5, 2016 2:11 pm | Kategoria: Aktualności

W dniu 02 grudnia 2016 roku został zaktualizowany zakres naszej akredytacji.  Aktualizacja obejmuje wyznaczanie izolacyjności akustycznej dla okien i drzwi balkonowych metodą tabelaryczną zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym aktualnym zakresem akredytacji dostępnym pod adresem:

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201054,podmiot.html