Wymagania Rozporządzenia Nr 305/2011 CPR

Proces notyfikacji laboratroium badawczego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR). W kwietniu bieżącego roku w naszym laboratroium odbyła się ocena wykonana przez PCA, której celem jest uruchomienie i realizacja procedury w procesie notyfikacji do realizacji zadań zgodnie wymaganiami nowego rozporządzenia CPR.

Jesteśmy jednym z pierwszych laboratoriów w Polsce, które przechodzi taki proces. Każde laboratorium, które posiada aktualną autoryzacje zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady nr 89/106/EWG musi poddać się ponownej ocenie, aby móc realizować zdania wg nowych wymagań CPR. Laboratroium, które tego nie zrobi nie uzyska autoryzacji, a w konsekwencji notyfikacji i nie będzie mogło wykonywać badań wstępnych typu (ITT) dla ustalenia typu wyrobu – wyznaczenie poziomów lub klas właściwości w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego zgonie z nowymi przepisami. Rozporządzenie Nr 305/2011 (CPR) zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013.

Producenci wyrobów budowlanych z początkiem lipca będą musieli obowiązkowo dostarczać do każdej partii wyrobu dokument: Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w CPR jako załącznik III. Oznacza to również, że od tej chwili oznakowanie wyrobów znakiem CE będzie obowiązkowe mimo nie dostosowania przepisów krajowych w Polsce i innych krajach UE. Producent, który wykonał badania wstępne typu do 1 lipca 2013 nie musi ponownie wykonywać badań ITT. Powinien jedynie sprawdzić zgodność swoich procedur w danym systemie oceny zgodności z wymaganiami rozporządzenia Nr 305/2011.

Z nowym rozporządzeniem można zapoznać się na stronie portalu EUR – LEX https://eur-lex.europa.eu . Link do CPR Nr 305/2011 format pliku PDF – https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:PL:PDF

Verified by MonsterInsights