Badania na rynek USA i Kanady. Aktualizacja !

Potwierdzenie kompetencji oraz rozszerzenie zakresu akredytacji w zakresie nowych badań okien i drzwi na rynek USA i Kanady.

Nowy zakres akredytacji daje możliwość naszym klientom wykonywania badań w Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej nie tylko dla właściwości podstawowych okien i drzwi takich jak określenie wycieku powietrza, wodoszczelności czy testu strukturalnego (AWS – air, watertightness, structural test), ale również oceny w zakresie ich trwałości (DL/DUR – durability).

badaniaokien.pl USA Kanada Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

Badania trwałości związane są z głównie oceną odporności na włamanie, funkcjonalności i wytrzymałości mechanicznej.

W dniach 24-26 stycznia 2024 w Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej odbył się kolejny audyt w ramach nadzoru nad certyfikatem akredytacji o nr. AB 1054 wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji.

Oprócz rutynowych działań audytowych, zgłoszone zostały przez nasze laboratorium nowe metody badań (łącznie 14 nowych metod), które zostały ocenione przez audytorów PCA.

Nowe metody badań to przede wszystkim testy NAFS wg nowej uaktualnionej normy wyrobu AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440:22, jak również dodanie do zakresu akredytacji nowych metod wg normy AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17.

 

Wygodniejszy eksport okien i drzwi do USA i Kanady. Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o nowe metody badania z serii norm (American Society for Testing and Materials).  Metody badania, są nowym zakresie akredytacji były już stosowane i wykonywane fizycznie  laboratorium od kliku lat. Potwierdzenie kompetencji w tym zakresie odbyło się dniach 29-30 marca 2023 r. w siedzibie naszego laboratorium w trakcie  corocznego audytu w nadzorze nad certyfikatem Nr AB 1054 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1054 

 

Zakres obejmuje badania dla okien i drzwi zewnętrznych wg wymagań normy wyrobu 

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440 – North American Fenestration Standard/ Specification for windows, doors, and skylights.

ASTM E283/E283M – 19

Standard Test Method for Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Skylights, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the SpecimenStandardowa metoda badania do określania szybkości wycieku powietrza przez zewnętrzne okna, świetliki, ściany osłonowe i drzwi przy określonych różnicach ciśnień w badanej próbce

ASTM E331 − 00 (Reapproved 2016)

Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference .

Standardowa metoda badania przenikania wody przez zewnętrzne okna, świetliki, drzwi i ściany osłonowe przy równomiernej statycznej różnicy ciśnień powietrza

ASTM E547 − 00 (Reapproved 2016)

Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors,and Curtain Walls by Cyclic Static Air Pressure Difference

Standardowa metoda badania penetracji wody przez zewnętrzne okna, świetliki, drzwi i ściany osłonowe przy cyklicznej statycznej różnicy ciśnień powietrza

ASTM E330/E330M − 14 (Reapproved 2021)

Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference

Standardowa metoda badań właściwości konstrukcyjnych zewnętrznych okien, drzwi, świetlików i ścian osłonowych na podstawie jednolitej statycznej różnicy ciśnień powietrza

ASTM E2068 − 00 (Reapproved 2022)

Standard Test Method for Determination of Operating Force of Sliding Windows and Doors.Standardowa metoda badania do określania siły działania przesuwnych okien i drzwi

ASTM E987-88 (2017) 

Deglazing test.Próba odszklenia

ASTM F588-17 (2023)

Forced entry resistance test. Odporność na włamanie

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17; AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440:22

Sash/leaf torsion test. Skręcanie skrzydła

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440:22

Awning, hopper, projected hardware load test. Wytrzymałość okuć

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17

Sash/leaf concentrated load test on latch rail. Obciążenie skrzydła z zasuwnicą

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17

Stabilizing arm load test. Wytrzymałość ramienia stabilizującego

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17

Force-to-latch test procedure (for latch). Siła potrzebna do zatrzaśnięcia skrzydła

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17Force-to-engage test procedure (for deadbolt).Siła, moment siły potrzebne do zamknięcia zasuwki zamka

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17.Thermoplastic corner weld test. Wytrzymałość zgrzewanych połączeń PVC

Wymagania i Klasy Okien w Stanach Zjednoczonych

Verified by MonsterInsights