SZKOLENIE.NAFS – badania okien i drzwi zewnętrznych na rynek USA i Kanady

SZKOLENIE

NAFS – badania okien i drzwi zewnętrznych na rynek USA i Kanady

TERMIN i MIEJSCE 

17 kwiecień 2024, Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B

ADRESACI SZKOLENIA 

Przedstawiciele oraz  producenci okien i drzwi zewnętrznych poszukujących nowych możliwości biznesowych, na rynku USA i KANADY 

ORGANIZATOR 

Mobilne Laboratorium Techniki  Budowlanej – wiodące nowatorskie laboratorium doceniane za profesjonalizm, jest jedynym w Polsce i jednym z dwóch w Europie uznanym w Programie Certyfikacji Keystone Window Certification Program akredytowany zarówno przez Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI), jak i Kanadyjską Radę ds. Standardów (SCC).

CEL SZKOLENIA

Zwiększenie konkurencyjność na rynku dzięki świadomości i kompetencjom w zakresie spełniania wymagań normatywnych dotyczących okien i drzwi zewnętrznych.

Poprzez omówienie konkretnych punktów i wymagań zawartych w normach AAMA/WDMA/CSA. Uczestnicy uzyskają lepsze zrozumienie standardów jakościowych oraz będą w stanie zastosować je praktycznie w swojej pracy. Szkolenie pozwoli również na identyfikację potencjalnych problemów związanych z wdrażaniem tych norm i omówienie najlepszych praktyk w celu ich przestrzegania.

PROGRAM SZKOLENIA

Czas trwania: 1 dzień

8:30 – 9:00: Rejestracja i Powitanie

8:30 – 9:00: Wprowadzenie do Standardów NAFS

 • Analiza różnic pomiędzy normami europejskimi i amerykańskimi
 • Omówienie znaczenia normy NAFS dla jakości i bezpieczeństwa okien i drzwi
 • Rodzaje badań wg wymagań NAFS. Czym są testy AWS, DL, CPM.
 • Przegląd najnowszych aktualizacji i zmian w standardach

10:30 – 10:45: Przerwa na Kawę

 • Najczęstsze typy konstrukcji okien badane przez polskich producentów. 
 • Klasyfikacja produktów.
 • Szczegółowe omówienie wymaganych badań NAFS.
 • Wyjaśnienie kluczowych aspektów dotyczących jakości i wytrzymałości okien i drzwi
 • Praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego wdrażania wytycznych normatywnych

12:15 – 13:15: Lunch

 • Wskazówki dotyczące przygotowania próbek do badań laboratoryjnych.
 • Minimalne wymiary do badań.
 • Studia przypadków i Dyskusje Grupowe.
 • Podsumowanie i Zakończenie Szkolenia

W trakcie szkolenia zachęcamy do pytań, dyskusji oraz wymiany wzajemnych doświadczeń. 

Planowa zakończenie szkolenia pomiędzy godzina 14:00 – 15:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tylko 10 miejsc, dlatego zachęcamy do jak najszybszej rejestracji!

Zapraszamy do udziału w tym inspirującym wydarzeniu, które zapewni Państwu niezbędną wiedzę i narzędzia do osiągnięcia sukcesu w branży!

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2800 zł + 23% VAT

Formulraz zgłoszenia 17-04-2024

 

Verified by MonsterInsights