WINDOORTESTER

Stanowiska badawcze

dla producentów okien i drzwi. Bazując na własnych wieloletnich doświadczeniach w projektowaniu stanowisk badawczych oraz ich eksploatacji, stworzyliśmy niezawodne oraz funkcjonalne stanowiska do badania okien i drzwi zewnętrznych spełniające wysokie wymagania norm badawczych.

Wsparcie

Zapewniamy każdemu producentowi skuteczne wsparcie techniczne w zakresie badań, obsługi stanowiska badawczego, metod badawczych oraz przepisów związanych z legalnym wprowadzeniem wyrobów do obrotu.

PRZEZNACZENIE

Stanowiska WINDOORTEST przeznaczone są do wykonywania badań, testów i kontroli okien i drzwi w zakresie:

  • przepuszczalności powietrza zgodnie z normą badawczą EN 1026,
  • klasyfikacja wyników zgodnie z normą klasyfikacyjną EN 12207,
  • wodoszczelność zgodnie z normą badawczą EN 1027,
  • odporności na obciążenie wiatrem z godnie z normą badawczą EN 12211,
  • w tym powtarzalna próba zmiennych ciśnień 50 cykli oraz test bezpieczeństwa.

ZALETY

Stanowiska badawcze WINDOORTEST do badania okien i drzwi zapewniają:

  • komfort pracy, łatwość obsługi,
  • obniżenie kosztów badań kontrolnych
  • i wstępnych typu (ITT),
  • konkurencyjną cenę zakupu.

Stanowiska badawcze WINDOORTESTER

WINDOORTESTER daje możliwość stałego nadzoru nad procesem produkcyjnym. Utrzymanie jakości produkowanych wyrobów osiągana jest poprzez możliwość wykonywania częstych sprawdzeń gotowego wyrobu. Stanowiska badawcze WINDOORTESTER do badania okien i drzwi zapewniają: komfort pracy, łatwość obsługi, obniżenie, a nawet wyeliminowanie kosztów badań kontrolnych i wstępnych typu (ITT), konkurencyjną cenę zakupu.

Stanowiska badawcze WINDOORTEST do badania okien i drzwi zapewniają:

Skuteczne wsparcie techniczne

Jako firma polska oraz laboratorium badawcze zapewniamy skuteczne wsparcie techniczne w zakresie obsługi, metod badawczych oraz przepisów związanych z legalnym wprowadzeniem wyrobów do obrotu.

Dla zapewnienia stałości i wiarygodności wyników badawczych nasze laboratorium zapewnia obsługę w zakresie sprawdzeń bieżących oraz kalibracji toru kontrolno-pomiarowego.
Na specjalne życzenie tor kontrolno-pomiarowy może zostać wyposażony w urządzenia pomiarowe z świadectwami wzorcowania z akredytowanych laboratoriów pomiarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu producent może obniżyć koszty badań wstępnych typu. Zewnętrzne notyfikowane laboratoria mogą w ten sposób wykorzystać infrastrukturę badawczą producenta do przeprowadzenia badań ITT zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2.

Wykonywanie regularnych badań kontrolnych jest integralną częścią Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnej z normą PN-EN 14351-1+A2 i umożliwia na tej podstawie oznakowywanie okien i drzwi znakiem CE oraz wystawianie Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Przeznaczenie stanowisk

Stanowiska WINDOORTESTER przeznaczone do wykonywania badań, testów i kontroli okien w zakresie:

Stanowisko w standardzie wyposażone jest w ciekłokrystaliczny panel dotykowy o przekątnej 7 cali. Program sterujący zawiera automatyczne zaprogramowane procedury ułatwiające przeprowadzanie badań zgodnie z normami badawczymi.

Szkolenia

Z własnego doświadczenia wiemy jak ważny jest sprawny serwis urządzeń. Zapewniamy każdemu producentowi skuteczne wsparcie techniczne w zakresie badań, obsługi stanowiska badawczego, metod badawczych oraz przepisów związanych z legalnym wprowadzeniem wyrobów do obrotu.

Serwis

Dla zapewnienia stałości wiarygodności wyników badawczych zapewniamy obsługę dostarczanych stanowisk badawczych w zakresie sprawdzeń bieżących oraz kalibracji toru kontrolno-pomiarowego.

Verified by MonsterInsights