Pomiary termowizyjne

Badania kamerą termowizyjną.
Pomiary i inspekcje z zastosowaniem kamery termowizyjnej.
Pomiary wykonywane zgodnie z normą PN-EN 13187:2001 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni”.
Pomiary i inspekcje termowizyjne wykonujemy w zakresie:

  • sprawdzenia poprawnego montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
  • sprawdzenia poprawnego wykonania stolarki okiennej i drzwiowej,
  • inspekcji w zakersie termomedrnizacji budynków,
  • inspekcji prawidłowego wykonania budynków pasywnych,
  • inspekcji prawidłowego wykonania budynków energooszczędnych,
  • i innych sytuacjach gdzie pomiar termowizyjny ma zastosowanie.

Kamera termowizyjna jest też doskonałym narzędziem uzupełniającym naszej oferty związanej z pomiarem szczelności powietrznej budynków.

Usługa nie posiadająca akredytacji PCA.

ir_1015

Verified by MonsterInsights