NAFS – Badania Okien i Drzwi Zewnętrznych na Rynek USA i Kanady

NAFS – Badania Okien i Drzwi

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz zaangażowanie w szkolenie, które przyczyniło się do jego sukcesu i wartościowej wymiany wiedzy w branży okien i drzwi.
Szkolenie „NAFS – Badania Okien i Drzwi Zewnętrznych na Rynek USA i Kanady” okazało się nie tylko doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat standardów NAFS, ale także platformą do wymiany doświadczeń i budowania relacji wśród uczestników.

Rozpoczęcie szkolenia miało miejsce o godzinie 9:00, a uczestnicy zostali przywitani serdecznym wprowadzeniem do tematu oraz omówieniem celów i zakresu programu szkoleniowego. W trakcie pierwszej części szkolenia skupiono się na analizie wymagań standardów NAFS (North American Fenestration Standard) oraz różnic pomiędzy normami europejskimi a amerykańskimi w kontekście badań okien i drzwi zewnętrznych.

Po krótkiej przerwie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w sesjach poświęconych najnowszym aktualizacjom i zmianom w standardach, a także praktycznym aspektom przeprowadzania badań NAFS. Podczas drugiej części szkolenia omówiono kluczowe aspekty dotyczące technik badań, takie jak testy AWS, DL, CPM oraz metody przygotowania próbek do badań laboratoryjnych.

W trakcie dyskusji grupowych i studiów przypadków uczestnicy mieli szansę podzielić się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie testowania i certyfikacji okien i drzwi. Podsumowując, szkolenie „NAFS – Badania Okien i Drzwi Zewnętrznych na Rynek USA i Kanady” okazało się nie tylko doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat standardów NAFS, ale także platformą do wymiany doświadczeń i budowania relacji wśród uczestników.

Verified by MonsterInsights