Montaż okien bez taryfy ulgowej

Rekomendują Oknotest.pl i Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

Z dniem 01 marca 2017 vortal Okonotest.pl oraz Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej rozpoczynają pierwszy w Polsce i jedyny Europie program rekomendacji montażu okien w oparciu o wyniki badań przepuszczalności powietrza i wodoszczelności połączenia okna z ościeżem wykonanych bezpośrednio na placu budowy. Program adresowany jest do firm handlowych i montażowych świadczących usługi montażu okien zarówno w budynkach wznoszonych, jak i istniejących.

Montaż okien do zbadania

Czego by na rynku nie mówili, montaż okien dzieli się wyłącznie na prawidłowy i nieprawidłowy. Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z treści przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, prawidłowy montaż okien powinien zapewnić osiągnięcie, co najmniej dwóch podstawowych celów:

  • Wodoszczelności połączenia okna z ościeżem – § 318 Rozporządzenia
  • Szczelności połączenia okna z ościeżem na przenikanie powietrza – pkt. 2.3.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia

Montaż, w którym oba cele nie zostają osiągnięte jednocześnie trzeba uznać za wykonany nieprawidłowo. Do niedawna trudnością samą w sobie było ustalenie i potwierdzenie w warunkach placu budowy osiągnięcia celów, ponieważ wymaga to przeprowadzenia specjalistycznych badań. Siłą rzeczy wszelkiego rodzaju procedury poprzedzające „certyfikowanie montażu” odwoływały się i ograniczały wyłącznie do oceny wizualnej. Na takiej podstawie można podjąć próbę określenia estetyki wykonania robót montażowych bądź ocenę zgodności wykonania niektórych czynności z dokumentami odniesienia. Metodą „na oko” w żaden sposób nie można ustalić, czy prace montażowe wykonano zgodnie w wymaganiem warunków technicznych oraz jaka jest rzeczywista jakość i wartość użytkowa wykonanych robót. Aparatura pomiarowa, którą aktualnie dysponuje Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w Wałbrzychu umożliwia przeprowadzenie badań szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności połączeń okna z ościeżem na placu budowy. Tym samym montaż okien można zbadać i coraz trudniej będzie mówić o wysokiej jakości robót z wyłącznym powołaniem się na estetykę wykonania. Prawidłowy montaż okien, to montaż o jakości, którą można udowodnić.

Łączymy siły w Programie Rekomendacji Montażu

Vortal Oknotest.pl od lat prowadzi różne działania w ramach inicjatywy Pro Quality, której wspólnym celem jest edukacja techniczna oraz promocja działań podejmowanych przez producentów i sprzedawców okien na rzecz podnoszenia wartości użytkowej produktów i usług. Ranking Pro Quality został przychylnie przyjęty i korzysta z niego rocznie kilkadziesiąt tysięcy nabywców okien i drzwi balkonowych z PVC-U. Program Rekomendacji Technicznych, trudny i ambitny, pozwala im odnaleźć wartościowych partnerów do realizacji inwestycji.

Od 01 marca 2017 roku, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej i vortal Oknotest.pl łączą siły uruchamiając Program Rekomendacji Montażu. W programie może wziąć udział każda firma zajmująca się sprzedażą i montażem okien. Celem Programu jest weryfikacja jakości wykonania robót poprzez wykonanie badań na placu budowy. Uzyskane w ten sposób świadectwo Rekomendacji będzie najlepszym i jedynym dostępnym dowodem prawidłowego montażu, zgodnego z wymaganiami warunków technicznych.

Podstawowym warunkiem otrzymania Rekomendacji jest dwukrotne uzyskanie pozytywnego wyniku wodoszczelności i szczelności na przenikanie powietrza połączeń okna z ościeżem podczas badań wykonanych bezpośrednio na placu budowy w trakcie realizacji zaplanowanego zadania montażowego. Jedno badanie wykonywane będzie podczas prac w obiekcie wznoszonym, a kolejne podczas prac w obiekcie istniejącym przy „wymianie okien”. Szczegółowe warunki uzyskania Rekomendacji, w tym procedury badawcze, okres obowiązywania rekomendacji i opłaty programowe podano w Regulaminie Programu Rekomendacji Montażu dostępnym na stronach internetowych www.badaniaokien.pl oraz www.oknotest.pl.

Nie uciekniesz przed jakością

Który wykonawca powie o swojej usłudze, że nie spełnia wymagań lub jest kiepskiej jakości? Oczywiście, to pytanie retoryczne. Wspólna inicjatywa Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej i Oknotest.pl, to ważny krok i niemały postęp w budowie skutecznej tamy przed zalewem usług „najwyższej” lecz niczym nie potwierdzonej jakości. Szkolenia z zakresu montażu okien stały się powszechnie dostępne. Kto chciał się nauczyć miał niejedną ku temu okazję. Czas, aby przeszkoleni sami sobie powiedzieli… sprawdzam!

Wysokiej jakości usługi montażu okien sprzedają się dobrze. Usługi o jakości potwierdzonej badaniami i Rekomendacją Montażu przez dwie niezależne organizacje, będą sprzedawały się jeszcze lepiej. Zapraszamy wszystkie firmy do weryfikacji oraz sprawdzenia własnych umiejętności i jakości świadczonych usług montażowych w ramach Programu Rekomendacji Montażu. Przed jakością nie ma ucieczki. Prędzej, czy później i tak każdego dogoni, a wtedy lepiej, by nie wyprzedziła.

Verified by MonsterInsights