Badania odporności na włamanie

Luty 7, 2018 3:10 pm | Kategoria: Aktualności
badania antywłamaniowe, badanie odporności na włamanie , odporność na włamanie, badania RC

W dniu 6 lutego odbył się w naszym laboratorium audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Ocena dotyczyła aktualnego zakresu akredytacji Nr AB 1054 w zakresie  utrzymywania i doskonalenia kompetencji oraz dodatkowo ocena kompetencji do wykonywania badań zgłoszonych we wniosku o rozszerzenie zakresu akredytacji badań odporności na włamanie.

Zarówno dla aktualnego zakresu jaki rozszerzenia badań odporności na włamanie nie stwierdzono niezgodności.  Obecnie oczekujemy na wydanie raportu z oceny wykonanej przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji i tym samym na zaktualizowanie zakresu akredytacji.

Nowy zakres akredytacji będzie obejmował badania odporności na włamanie (okna, drzwi, drzwi balkonowe) wg norm:

  • PN-EN 1628:2011; PN-EN 1628+A1:2016 – Odporność na obciążenie statyczne
  • PN-EN 1629:2011; PN-EN 1629+A1:2016 – Odporność na obciążenie dynamiczne
  • PN-EN 1630:2011; PN-EN 1630+A1:2016 – Odporność na próby włamania ręcznego

Maks wymiary obiektów do badań (wymiar netto bez dodatkowej ramy pomocniczej – badawczej):

  • szerokość: 2900 mm
  • wysokość: 2650 mm

Grupa wyrobów 1 i 2, klasy RC2, RC2N, RC3 i RC4.

 

Obecny obowiązujący zakres akredytacji naszego laboratorium został zmieniony z dniem 2 luty 2018r. ze względu na wcześniej zgłoszony wniosek o uaktualnienie w zakresie norm obliczeniowych PN-EN ISO 10077-1:2017-10 oraz PN-EN ISO 10077-2:2017-10, które to zostały uaktualnione pod koniec zeszłego roku. Tym samym PCA pozytywnie oceniło nasze kompetencje w zakresie obliczeń przenikalności cieplnej wg nowych procedur zawartych w normach. Warto szczególnie zwrócić uwagę na nowe możliwości związane z wykonywaniem obliczeń przenikalności cieplnej dla ram wg normy PN-EN ISO 10077-2:2017-10. Wyniki obliczeń dla kształtowników PVC w bardzo wielu przypadkach zyskują 0.1 W/m2K dla współczynnika Uf.  Przy aktualnych wymaganiach rynkowych jak również dążeniu do zaostrzania przepisów oraz wymagań klientów względem współczynnika Uw dla całego okna jest bardzo pozytywnym aspektem tej zamiany w normie. Uzyskanie lepszego współczynnika Uw nie wymaga zatem polepszania komponentów. Nowe normy obliczeniowe w swoich założeniach dążą do uzyskania wyników z obliczeń jak najbliższych w stosunku do wyników uzyskanych metodami badawczymi.