Badania odporności na włamanie – zakres akredytacji.

W dniu 6 lutego odbył się w naszym laboratorium audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Ocena dotyczyła aktualnego zakresu akredytacji Nr AB 1054 w zakresie  utrzymywania i doskonalenia kompetencji oraz dodatkowo ocena kompetencji do wykonywania badań zgłoszonych we wniosku o rozszerzenie zakresu akredytacji badań odporności na włamanie.

Zarówno dla aktualnego zakresu jaki rozszerzenia badań odporności na włamanie nie stwierdzono niezgodności, tym samym po raz kolejny potwierdzono najwyższe kompetencje laboratorium. Aktualny zakres akredytacji wraz z badaniami odporności na włamanie na stronie Polskiego Centrum Akredytacji

Nowy zakres akredytacji obejmuje badania odporności na włamanie (okna, drzwi, drzwi balkonowe) wg norm:

  • PN-EN 1628:2011; PN-EN 1628+A1:2016 – Odporność na obciążenie statyczne
  • PN-EN 1629:2011; PN-EN 1629+A1:2016 – Odporność na obciążenie dynamiczne
  • PN-EN 1630:2011; PN-EN 1630+A1:2016 – Odporność na próby włamania ręcznego

Maks wymiary obiektów do badań (wymiar netto bez dodatkowej ramy pomocniczej – badawczej):

  • szerokość: 2850 mm
  • wysokość: 2600 mm

Grupa wyrobów 1 i 2, klasy RC2, RC2N, RC3 i RC4.

Verified by MonsterInsights