Badania na rynek USA i Kanady.

Badania na rynek USA i Kanady. Akredytowane metody badawcze według norm z serii ASTM.

Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o nowe metody badania z serii norm ASTM (American Society for Testing and Materials).  Metody badania, które znajdą się w nowym zakresie akredytacji były już stosowane i wykonywane fizycznie  laboratorium od kliku lat. Potwierdzenie kompetencji w tym zakresie odbyło się dniach 29-30 marca 2023 r. w siedzibie naszego laboratorium w trakcie  corocznego audytu w nadzorze nad certyfikatem Nr AB 1054 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Laboratorium stale dąży do podnoszenia jakości swoich usług. Dlatego z przyjemnością informujemy, że nasze laboratorium właśnie rozszerzyło zakres akredytacji o nowe metody badawcze z serii norm ASTM (American Society for Testing and Materials). Te nowe metody badawcze, które teraz zostaną uwzględnione w naszym zakresie akredytacji, są efektem wieloletniej pracy i doświadczenia.

Od lat stosujemy i wykonujemy fizycznie te metody badawcze w naszym laboratorium. Jednakże, potwierdzenie kompetencji w tych konkretnych metodach odbyło się w dniach 29-30 marca 2023 roku, w trakcie corocznego audytu nadzorczego.

To dla nas ważny krok naprzód, który podkreśla nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i rozwój. Poprzez uwzględnienie tych nowych metod badawczych w naszym zakresie akredytacji, możemy świadczyć jeszcze bardziej kompleksowe i profesjonalne usługi naszym klientom.

Nasze laboratorium jest dumni z tego osiągnięcia i jesteśmy przekonani, że rozszerzenie naszego zakresu akredytacji oznacza dla naszych klientów jeszcze większą pewność jakości i rzetelności naszych badań.

Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania i chętnie udzielimy więcej informacji na temat naszego rozszerzonego zakresu akredytacji oraz oferowanych usług.

badania okien USA Kanada

Verified by MonsterInsights