Wstępne badania typu (ITT), izolacyjność akustyczna okien

Wstępne badania typu (ITT), izolacyjność akustyczna okien

Zgodnie z normą wyrobu PN-EN 14351-1+A2:2016-10, badania izolacyjności akustycznej okien wykonuje się dla wymiaru referencyjnego 1.23 x 1.48m dla określonego typu okna. Otrzymany wynik producent może zadeklarować zgodnie z zasadami załącznika B (Tablica B.4 Wyniki badań i wartości tabelaryczne – Zakres stosowania) w/w normy z uwzględnieniem korekty dla różnych powierzchni. Zakres stosowania obejmuje powierzchnie okien do 2.7m2, od 2.7m2 do 3.6m2, od 3.6m2 do 4.6m2, oraz powyżej powierzchni 4.6m2.

Każdy klient wykonując badania w Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej otrzymuje raport, który zawiera:

  • szczegółowe oględziny badanego okna (wymiary, opis okuć, opis kształtowników, zastosowane oszklenie itp.),
  • raport z pomiarów izolacyjności akustycznej wykonany zgodnie normą PN-EN ISO 10140-2:2021-10,
  • raport z określeniem jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej od dźwięków powietrznych wraz ze wskaźnikami adaptacyjnymi (z obliczeń) wg PN-EN ISO 717-1:2021-06.
  • raport z wyliczeniem i zakresu stosowania dla różnych powierzchni okien wg PN-EN 14351-1+A2:2016-10, Załącznik B, Tablica B.4.

Bezpośrednio po wykonaniu pomiarów laboratoryjnych klient otrzymuje informacje o wyniku wraz z podglądem na wykresie dla różnych częstotliwości z retencyjną krzywą odniesienia. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium.

Notyfikowane Laboratorium, które może wykonywać badania wstępne typu (ITT) izolacyjności akustycznej okien i drzwi, powinno mieć w sowim zakresie akredytacji i notyfikacji nie tylko metodę badania, ale co bardzo ważne określenie jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej od dźwięków powietrznych wraz ze wskaźnikami adaptacyjnymi (z obliczeń) wg normy PN-EN ISO 717-1:2021-06. Jest to niezbędne i wymagane przez normę wyrobu PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Kompetencje Laboratorium jako jedyne Laboratorium w Polsce specjalizujemy się tylko w badaniach okien i drzwi, ich montażu – badania laboratoryjne, badania poligonowe na budowie. Dzięki naszej wiedzy, organizacji pracy i doświadczeniu pomiary izolacyjności akustycznej w Laboratorium, jesteśmy wstanie realizować w ciągu jednego dnia nawet dla 5-6 różnych szyb w jednym oknie lub skrzydeł drzwiowych.

Gwarantujemy również krótkie terminy realizacji badań. 

Kompetencje Laboratorium

Verified by MonsterInsights